Aktuality

Čo máme nové?

Naši distributéri časopisu CESTA nemajú home office!

pridal: charita | dátum: 24. marca 2020 | kategória: Mesačník Cesta

Ulice sú prázdne. Distribúcia časopisu CESTA je prerušená. Avšak distributéri potrebujú žiť, bývať a platiť účty. Pomôžte svojim obľúbeným distributérom počas krízovej situácie a darujte im peniaze na účet:

Číslo účtu v IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976

Variabilný symbol: 9001

Do poznámky: DISTRIBUTÉRI

Všetky vyzbierané finančné prostriedky pôjdu na podporu distributérov a zmiernenie následkov krízovej situácie.

Viac info na: mesacnik.cesta@gmail.com