Aktuality

Čo máme nové?

Náš príbeh v roku 2019: pomoc, blízkosť, odbornosť

pridal: charita | dátum: 2. septembra 2020 | kategória: GKCH

„… aj rok 2019 sa zapísal svojimi písmenami do histórie našej charity pri pomoci človeku v núdzi, pri ktorom sme sa snažili byť blízko. Snáď sme prejavili dostatok lásky, odbornosti a citlivosti voči potrebám každého, kto takúto podporu potreboval a obrátil sa na nás. … ďakujeme vám za to, že ste pri nás stáli aj počas roka 2019 a že sme s vašou podporou mohli všetko to, čo nájdete v tejto správe zdokumentované, zvládnuť.“

PhDr. Peter Valiček, riaditeľ GKCH 

VÝROČNÁ SPRÁVA 2019

 

2019: NÁŠ PRÍBEH V ČÍSLACH…
  • 6 MIEST
  • 9 STREDÍSK
  • 19 DRUHOV SLUŽIEB
  • 92 ZAMESTNANCOV
  • 446 KLIENTOV ZDRAVOTNÍCKYCH SLUŽIEB
  • 1 939 KLIENTOV SOCIÁLNYCH A INÝCH SLUŽIEB