Aktuality

Čo máme nové?

Náročný, ale tvorivý rok 2020

pridal: charita | dátum: 20. júla 2021 | kategória: GKCH

Asi tak by som ho charakterizoval, lebo nás síce stal veľa síl, ale priniesol neopakovateľné momenty, ktoré si budeme dlho pamätať. Do histórie našej charity sa zapíše ako rok poznačený pandémiou COVID-19. Môžeme povedať, že dostatočne preveril naše osobné odhodlanie zostať blízko pri človeku v núdzi napriek všetkým okolnostiam. Neustály stres a neistota z toho čo bude, výpadky pracovníkov kvôli ochoreniu a karanténa v niektorej z našich prevádzok boli jeho esenciou. Umožnil nám uvedomiť a overiť si aj to, že sa ako pracovníci charity navzájom skutočne potrebujeme.“   PhDr. Peter Valiček

ROK 2020: NÁŠ PRÍBEH V ČÍSLACH

  • 5 farských charít
  • 6 miest
  • 9 stredísk
  • 16 druhov služieb
  • 59 dobrovoľníkov
  • 89 zamestnancov
  • 403 klientov zdravotníckych služieb
  • 1 589 klientov sociálnych a iných služieb
  • 8 807 hodín poradenstva
  • 21 142 vydaných porcií zdarma

Ďakujeme našim spolupracujúcim organizáciám, inštitúciám, firmám a jednotlivcom, mediálnym partnerom, nadáciam a občianskym združeniam za spoluprácu v roku 2020. Zároveň ďakujeme aj našim finančným darcom, bohuznámym, všetkým darcom 2 % z daní z príjmu a všetkým veriacim gréckokatolíckej cirkvi. Viac o našich výnosoch a prijatých daroch nájdete vo výročnej správe našej organizácie za rok 2020 na str. 44 – 45.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020