Aktuality

Čo máme nové?

Nadácia Slovenská sporiteľňa pomáhala

pridal: charita | dátum: 17. decembra 2021 | kategória: Ďakujeme

Nadácia Slovenskej sporiteľne nám poskytla peňažný dar vo výške 6 500,- € na spevnenie prístupového chodníka k obytným kontajnerom a nákup práčky, sušičky pre ľudí bez domova.

Táto finančná pomoc nám veľmi pomohla pri prekonávaní ťažkého obdobia v súvislosti s pandémiou. Chodník pomáha záchranným zložkám, aby mali ľahší prístup k našim prijímateľom v prípade ohrozenia života. Zakúpená práčka a sušička nám napomáhajú pri udržiavaní čistoty v zariadení.

Za finančný dar ďakujeme.