Aktuality

Čo máme nové?

Na Svetový deň povedomia o autizme sme žiarili v modrom

pridal: charita | dátum: 3. apríla 2019 | kategória: Dom sv. Anny

Do celosvetovej výzvy „Rozsvieť modrú“ sa zapojili aj deti z Domu sv. Anny – služba včasnej intervencie v Starej Ľubovni. Na Svetový deň povedomia o autizme, 2. apríla, sa deti s rodičmi aj súrodencami obliekli do modrej. Modrým dňom chceli upozorniť na túto poruchu vývinu, a tiež začleniť autistov do spoločnosti a ukázať, že je potrebné vytvoriť im priestor na zmysluplný život.

 

Porucha autistického spektra, teda autizmus, je celoživotná porucha vývinu, ktorú charakterizujú nedostatky v oblasti komunikácie, sociálnej interakcie a predstavivosti. Práve modrá, farba komunikácie, sa stala typickou farbou tejto vývinovej poruchy. S diagnózou autizmus sa stretávajú čoraz častejšie u malých detí, ktorým sa venujú v službe včasnej intervencie v rámci Domu sv. Anny. „V tento výnimočný deň sme sa všetci obliekli do modrého. Za pomoci detí sme si pripravili sladké občerstvenie i veselý program, a následne sme si užili teplé jarné počasie. Je dôležité, aby deti s týmto znevýhodnením boli zaradené do bežného života, o čo sa v našich službách snažíme,“ vraví Zdenka Zavacká z Domu sv. Anny – služby včasnej intervencie.

Služba včasnej intervencie je odbornou službou pre rodiny s dieťaťom do 7. roku života, ktoré má zdravotné znevýhodnenie. S týmito deťmi pracuje odborný tím individuálne, a to predovšetkým v pohodlí domova. „Venujeme sa rozvoju psychomotorických zručností i kognitívnych schopností detí. Komplexne sa venujeme celým rodinám, aby získali prvotné informácie pri narodení dieťatka so zdravotným znevýhodnením, a tiež sprostredkujeme odborné služby aj poradíme vo viacerých oblastiach,“ dodala pani Zavacká.