Aktuality

Čo máme nové?

Modlitbové stretnutia za obete obchodovania s ľuďmi

pridal: charita | dátum: 30. januára 2019 | kategória: GKCH

Opätovne sa zapájame do celosvetovej modlitebnej reťaze za všetky obete obchodovania s ľuďmi. V období okolo 8. februára, v deň liturgickej spomienky na sv. Bakhitu, bude tisíce ľudí prosiť za všetky obete obchodovania s ľuďmi aj tých, ktorí toto zlo páchajú. Ide o celosvetovú modlitbu, ktorú na základe výzvy pápeža Františka iniciuje i tento rok katolícka Charita a pozýva veriacich z celého Slovenska.

 

Povzbudzujeme veriacich k aktívnemu zapojeniu sa do tejto aktivity. Okrem nami organizovaných modlitebných stretnutí, môžete modlitby zorganizovať vo svojej farnosti alebo spoločenstve. . Formulár modlitieb, informácie a inšpirácie vám radi zašleme. Napíšte nám na adresu stoptrafficking@charita.sk.

V rámci našich služieb a zariadení sa zapojíme do modlitbových stretnutí počas viacerých dni a na viacerých miestach:

7.februára (štvrtok) v Chráme Božej Múdrosti (Gréckokatolícka farnosť Svidník – mesto)

9:30 – modlitby za obete obchodovania s ľuďmi, modlitba sv. ruženca

12.00 – sv. liturgia

7.februára (štvrtok) v Chráme Povýšenia sv. Kríža (Gréckokatolícka farnosť Prešov – Sekčov)

18.00 – sv. liturgia

19:00 – modlitby za obete obchodovania s ľuďmi

8.februára (piatok) v Chráme bl. hieromučeníka P. P. Gojdiča (Gréckokatolícka farnosť Prešov – Sídlisko 3)

17.30 – sv. liturgia

18.15 – modlitby za obete obchodovania s ľuďmi

15.februára (piatok) v Kostole Sťatia sv. Jána Krstiteľa (Rímskokatolícka farnosť Humenné – Pod Sokolejom)

18.00 – sv. omša

po sv. omši – modlitebné stretnutie a beseda s mladými

 

Ustanovenie Dňa modlitby za obete je iniciatívou Svätého otca Františka, ktorého túžbou je, aby sa modlitba za obete rozšírila do všetkých krajín, miest a regiónov, pretože sila modlitby je úžasná. Otroctvo bolo zrušené, ale neskončilo, dokonca sa v súčasnosti deje v mnohonásobne väčšom rozsahu ako sa dialo v minulosti. Nadobudlo nové formy (nútená prostitúcia, nútená práca a nútené žobranie, nútené sobáše, predaj na orgány) a dotýka sa takmer 45 miliónov ľudí, z čoho 1,2 miliónov sú deti.

Viac o obchodovaní s ľuďmi na www.obchodsludmi.sk.