Aktuality

Čo máme nové?

Mladí so zdravotným znevýhodnením putovali do Krakova

pridal: charita | dátum: 7. júna 2019 | kategória: Dom sv. Anny

Deti a mladí so zdravotným znevýhodnením z Domu sv. Anny v Starej Ľubovni (Gréckokatolícka charita Prešov) putovali začiatkom júna do Sanktuária Božieho milosrdenstva. Spoločne s rodičmi a zamestnancami zariadenia ďakovali za 20 rokov, počas ktorých Dom sv. Anny vznikol, rástol a dodnes poskytuje viaceré sociálne i doplnkové služby. Púte do Krakova sa zúčastnili aj žiaci, rodičia i pedagógovia Špeciálnej základnej školy sv. Anny. Ďakovná púť sa konala aj vďaka finančnej podpore Mesta Stará Ľubovňa.

 

Po príchode do kráľovského mesta Krakov kroky putujúci smerovali do Sanktuária Božieho milosrdenstva, kde sa program začal svätou liturgiou. „Vidím, že máte radosť vo svojom srdci. To je to, čo nám nikto nemôže vziať. Preto aj počas liturgie ďakujeme Pánu Bohu za 20 rokov radosti a nádeje. Ak skutočne žijeme s nádejou, prekonávame aj to utrpenie. Tak sa nám otvára obrovské pole nekonečnej radosti ,“ vyslovil v homílii otec Jozef Paraska. Otec Jozef sa liturgiou zároveň poďakoval za službu v Dome sv. Anny, kde počas svojho pôsobenie v Starej Ľubovni dbal o duchovný rozvoj detí a mladých.

Sanktuárium, ktoré sa nachádza v objekte kláštore Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva, bolo priblížené mladým prednáškou sestry Blanky. Zaujímavosti sa dozvedeli aj o sestre Faustíne a jej kanonizácie. Na začiatky Domu sv. Anny si zaspomínala aj odborná garantka služieb Soňa Gaborčáková: „Rodičia so mnou prežili tie dni, keď sme si mysleli, že zariadenie sa zatvorí. Boh, ale koná a dnes zo 4 detí, ktorým sme poskytovali službu na začiatku, je tu plná kaplnka.“ Spoločný obed a voľný program prispel k prehĺbeniu vzájomných vzťahov. Rodičia s deťmi si vychutnali krásne počasie, výhľad z veže aj celý areál. Niektorí sa stíšili v kaplnke, kde sa konala adorácia alebo nahliadli do izby sestry Faustíny. Program zavŕšili putujúci modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu. „Je to ďakovná púť všetkých zamestnancov a klientov Domu sv. Anny. Nášmu Pánu patrí veľká vďaka, že sme sa tu všetci mohli dostať. Prežili sme tu krásny, požehnaný deň v spoločnej modlitbe za všetkých“, Marta Tokarčíková, sociálna pracovníčka.

Celý deň sa niesol v duchu rodiny, priateľstva a spirituality. Rodičia boli vďační za možnosť absolvovať celodenný výlet za hranice, ktorý je pre ľudí so zdravotným znevýhodnením náročnejší. Klientka Alžbeta si výlet do Krakova chválila: „Mne sa výlet veľmi páčil. Je to pre mňa opäť niečo nové, pretože bežne sa tu nedostanem.“ Ďakovná púť sa konala aj vďaka finančnej podpore Mesta Stará Ľubovňa.