Aktuality

Čo máme nové?

Mikuláš neobišiel nikoho aj vďaka pracovníčkam z Domu sv. Faustíny

pridal: charita | dátum: 6. decembra 2019 | kategória: Aktuality

Pracovníčky z Domu sv. Faustíny spolu s anjelom a Mikulášom – rusínskym redaktorom Tomášom Babjakom sa rozhodli v predmikulášsky deň milo prekvapiť svojich kolegov na Centre Gréckokatolíckej charity v Prešove. Rusínskymi piesňami a vinšmi im spríjemnili a odľahčili pracovný deň. Potom zavítali do Kláštora sestier baziliánok v Prešove a poobede Mikuláš potešil darčekmi aj prijímateľky Domu sv. Faustíny vo Svidníku.

S koledovaním pokračovali aj na sv. Mikuláša. Už v zohratej zostave navštívili Mestský úrad vo Svidníku, aby okrem primátorky Marcely Ivančovej potešili všetkých zamestnancov úradu. Ku koledníkom sa pripojil aj prednosta úradu Miroslav Novák, ktorý ich sprevádzal na harmonike.

Mikuláš so svojím sprievodom potešil aj priateľov GKCH, s ktorými úzko spolupracujeme – pani Ľudmilu Šandalovú a manželov Sivákovcov v Podduklianskych novinkách. Počas svojej cesty nevynechali ani miestne pohostinstvo a tam zvestovali dobrú zvesť a potešili ľudí, ktorí z nejakého dôvodu stratili zmysel života.