Aktuality

Čo máme nové?

Mesto Prešov poskytlo GKCH 4 núdzové prístrešky

pridal: charita | dátum: 4. februára 2020 | kategória: Aktuality

Mesto Prešov poskytlo Gréckokatolíckej charite Prešov 4 zateplené pohotovostné príbytky na účely sociálnej služby, ktorú zabezpečuje osobám bez domova.

Tieto tzv. iglu môžu v zimných mesiacoch poslúžiť tým, ktorí z nejakého dôvodu odmietajú prespávať v našich Pobytových sociálnych zariadeniach Pod Táborom v Prešove. Prenosné prístrešky budú môcť v prípade núdze využiť jednotlivci, ale aj páry.

Za MsÚ v Prešove ich riaditeľovi GKCH PhDr. Petrovi Valičkovi odovzdali PhDr. Mária Humeníková PhD. – vedúca odboru služieb pre občanov a PhDr. Jana Zakarovská – vedúca referátu starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov.