Aktuality

Čo máme nové?

Manažér práce s verejnosťou

pridal: charita | dátum: 17. októbra 2019 | kategória: Pracovné ponuky

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu manažér/ka vzťahov s verejnosťou (1 osoba), miesto výkonu: Centrum GKCH, Hlavná 2, 080 01 a Sociálne centrum Prešov so sídlom ul. Pod Táborom 33/A 080 01 Prešov.

 

Charakteristika pracovného miesta:

 1. zodpovedá za prezentáciu činnosti GKCH navonok pre budovanie vzťahov s verejnosťou a napĺňanie poslania Charity,
 2. zodpovedá za rozširovanie distribúcie pouličného časopisu CESTA a starostlivosť o koordinátorov distribúcie a samotných distributérov časopisu CESTA.

Čo požadujeme:

 • VŠ vzdelanie stupňa, humanitný odbor,
 • 1-ročná prax v oblasti práce PR a obchodného zastupovania,
 • skúsenosť a rozhľad v sociálnej oblasti a sociálnom systéme,
 • vzťah k práci s ľuďmi bez domova,
 • samostatnosť, komunikatívnosť, asertívnosť,
 • pokročilá znalosť obsluhy práce na počítači (Word, Excel, internet).

 

Čo ponúkame:

 • predpokladaný nástup 01.11.2019,
 • mzda: 624 EUR + pohyblivé zložky v zmysle prémiového poriadku GKCH,
 • práca na plný pracovný úväzok, na určitý čas, pracovná doba od 7.30 do 16.00 hod
 • zmysluplnú prácu v cirkevnej organizácii,
 • sociálny a duchovný program.

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom a kópiou dosiahnutého vzdelania zasielajte: emailom: gkcharita@gkcharita-po.sk, resp. na adresu: Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov, obálku označte „VÝBEROVÉ KONANIE – PR“ najneskôr do 25.10.2019 (rozhodujúci je dátum podania na pošte). Presný  dátum výberového konania bude pozvaným uchádzačom oznámený.