Aktuality

Čo máme nové?

Konzum, viera, rozum

pridal: charita | dátum: 7. novembra 2019 | kategória: Domov nádeje

Viete ako žiť v harmónii s ľuďmi, prírodou i všetkým tvorstvo na zemi v dnešnom konzumnom svete? Práve na tému ako spojiť konzum, vieru i rozum sme sa rozprávali na zážitkovej besede. V Domove nádeje nám občianske združenie Ži(vé) vzťahy priblížilo pútavým spôsobom nielen vlastné skúsenosti, ako zveľaďovať to, čo nám dal Stvoriteľ. Zamestnanci, klienti i priatelia charity sa dozvedeli nové informácie i načerpali podnetné inšpirácie. Náš Pán, nám všetko čo je na zemi dal, aby sme to užívali, zveľaďovali a chránili, o čom píše aj encyklika Laudato si.

„Ekologická starosť je vždy aj sociálna starosť. Načúvajme volaniu zeme, ale tiež volaniu chudobných.“ pápež František