Aktuality

Čo máme nové?

Koncoročná sv. liturgia

pridal: charita | dátum: 9. decembra 2020 | kategória: GKCH

Na konci kalendárneho roka býva zvykom našej Charity predvianočné stretnutie pre všetkých jej zamestnancov. Vzhľadom k aktuálnym obmedzeniam v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 sme sa zišli v gréckokatolíckom chráme bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča (Sídlisko 3, Prešov) pri slávení spoločnej sv. liturgie. Sv. liturgiu celebroval náš duchovný správca o. Jozef Gača.

Po sv. liturgii nasledovalo stručné zhodnotenie uplynulého roka vedúcimi jednotlivých zariadení a služieb GKCH. Všetci sa jednohlasne zhodli na tom, že činnosť v zariadeniach v roku 2020 najviac ovplyvnila pandémia nového koronavírusu.

V závere riaditeľ našej Charity, Peter Valiček, ocenil a vyzdvihol obetavú prácu a službu našich kolegýň a dobrovoľníkov FCH. Ocenenie si prevzala Zuzana Straková, ktorá aj napriek neľahkej situácii v súvislosti s pandémiou a nie najpriaznivejšiemu personálnemu stavu v roku 2020, zastala svoju pozíciu odbornej zástupkyne ADOS  a sestry manažérky zodpovedne a príkladne. Druhou z ocenených bola Valéria Rabatinová, ktorá 25 rokov pôsobila na Charite na pozícii finančnej ekonómky a účtovníčky. Zároveň sme sa s ňou rozlúčili pred jej blížiacim sa odchodom do dôchodku. Riaditeľ GKCH vyzdvihol aj bezprostrednosť, pohotovosť a záujem o spoluprácu dobrovoľníkov Farskej charity Milpoš.