Aktuality

Čo máme nové?

Keď sa spoja sily, dokážu sa veľké veci.

pridal: charita | dátum: 31. marca 2022 | kategória: Humanitárna pomoc

KAM POPUTOVALA NAŠA HUMANITÁRNA POMOC?

OZ Šťastné deti, Užhorod

Prvú zásielku humanitárnej pomoci, tonu potravín a drogérie, sme aj vďaka nášmu dobrovoľníkovi úspešne doručili OZ Šťastné deti v Užhorode.

Gréckokatolícky kňazský seminár, Užhorod

Druhá zásielka humanitárnej pomoci v hodnote viac ako 13 000 € poputovala núdznym cez Gréckokatolícky kňazský seminár v Užhorode a miestnu charitu. Transport humanitárnej pomoci do Užhorodu zabezpečil gréckokatolícky kňaz o. Juraj Gradoš. Pomoc mohla byť realizovaná vďaka finančným darom od spoločností MED-ART, spol. s. r. o. a Merkury shop.

Caritas Užhorod

Riaditeľ našej charity Peter Valiček spolu s duchovným správcom GKCH o. Jozefom Gačom odovzdali 16. marca humanitárnu pomoc do rúk riaditeľa Gréckokatolíckej charity Užhorod Myroslavovi Rusynovi. Pomoc v podobe potravín, hygienických potrieb a elektroniky doručili osobne v Malom Bereznom na ukrajinskej strane.

FCH Pčoliné a pomoc obciam v Zakarpatí

Aj dobrovoľníci z Farskej charity Pčoliné sa aktívne zapájajú do pomoci Ukrajine. Vďaka spolupráci farnosti, farskej charity, organizácie Fórum života, starostu obce Pčoliné a štedrých darcov bolo k 12. marcu odoslaných 12 – 14 ton potravín a materiálu na pomoc utečencom. Humanitárna pomoc zo zberného skladu v Pčolinom je distribuovaná na Ukrajinu – do obcí v Zakarpatí pri hranici.

Gréckokatolícky kňazský seminár, Ľvov

V spolupráci s gréckokatolíckym kňazom otcom Jurijom Popovičom bola 21. marca odovzdaná naša ďalšia zásielka humanitárnej pomoci na Ukrajine. Základné hygienické potreby a potraviny v hmotnosti 200 kg boli doručené do Gréckokatolíckeho seminára Svätého Ducha v meste Ľvov. Rektor gréckokatolíckeho seminára v Ľvove, o. Ihor Boyko, nám zaslal svoj pozdrav a poďakovanie.

Gréckokatolícky kňazský seminár v Užhorode a núdzne rodiny

Z prijatých darov sme od 17. marca až do konca marca zakúpili a cez gréckokatolíckych kňazov doručili 4 zásielky potravín a hygienických potrieb Gréckokatolíckemu semináru v Užhorode. Prvú zásielku v podobe 8 ton potravín v hodnote 10 000 € sme kňazskému semináru zabezpečili cez o. Juraja Gradoša. Potraviny boli následne rozdané do rodín. V rámci druhej dodávky 10 ton tovaru v hodnote 12 000 € sme participovali sumou cca 2 100 €. S prepravou ďalšej humanitárnej pomoci v hodnote 250 € a 500 €, ktorá poputovala aj do gréckokatolíckeho seminára, nám pomohol o. Jurij Popovič.