Aktuality

Čo máme nové?

Jesenná zbierka 2016

pridal: charita | dátum: 1. novembra 2016 | kategória: Zbierka na charitu

27. november 2016

vo všetkých chrámoch na Slovensku

 

Tohto roku si Gréckokatolícka charita Prešov pripomína 25. výročie znovuobnovenia činnosti. Počas svojho 25-ročného vývoja podáva pomocnú ruku ľuďom v núdzi. Dnes pôsobí v rámci celej Prešovskej archieparchie a svoje činorodé služby realizuje v Prešove, Svidníku, Starej Ľubovni, Humennom, Snine a v Sačurove. Ročne sa snaží pomáhať takmer 2 000 jednotlivcom a rodinám v núdzi.

Svätý Otec František vo svojej homílii povedal:

„Rád pripomínam príbeh o starom Tobiášovi, ktorý po tom, čo dostal veľkú sumu peňazí, zavolal svojho syna a poučil ho týmito slovami: «Všetkým, čo konajú spravodlivo, dávaj almužnu! Nikdy neodvracaj svoju tvár od chudobného, aby sa neodvrátila Božia tvár od teba!» (Tob 4,7-8). Sú to veľmi múdre slová, ktoré pomáhajú pochopiť hodnotu almužny.“

V zmysle tohto výroku, prosíme, o Vašu pomoc a podporu, predovšetkým o včasné vyhlásenie zbierky a umiestnenie priloženého informačného plagátu v chráme. Rovnako, prosíme, aj o povzbudenie veriacich k štedrosti a podávaniu pomocnej ruky blížnym. Celoslovenská jesenná zbierka na charitu sa realizuje prvú adventnú nedeľu vo všetkých chrámoch na Slovensku. Ide o zbierku, ktorá je v rámci Prešovskej archieparchie a Bratislavskej eparchie podporená a schválená našou cirkevnou autoritou, prešovským arcibiskupom a metropolitom Mons. Jánom Babjakom SJ.

Plagát k zbierke

List do farností

 

Ako sme využili výnosy predchádzajúcich zbierok?

Výnosy zbierky na charitu v chrámoch Prešovskej archieparchie a Bratislavskej eparchie za rok 2016 spolu predstavovali sumu 31 283,98 eur.

[su_row][su_column size=“1/2″ center=“no“ class=““]Jarná zbierka 2015 s výnosom 15 748 eur:[/su_column]

[su_column size=“1/2″ center=“no“ class=““]Jesenná zbierka 2015 s výnosom 14 785,31 eur:

4 126 EUR – Resocializačné stredisko Domov nádeje v Prešove,
965 EUR – Dom sv. Anny v Starej Ľubovni,
936 EUR – Sociálne centrum Prešov,
8 760,31 EUR – iné (spotreba energií, drobné úpravy a údržba).[/su_column][/su_row]