Aktuality

Čo máme nové?

Januárové číslo Cesty s témou POKOJ

pridal: charita | dátum: 20. januára 2020 | kategória: Mesačník Cesta

V aktuálnom čísle Cesty nájdete:

MANŽELSTVO AKO BOŽÍ MODEL

„Najčastejšie problémy sú v komunikácii“ hovorí v 1. časti rozhovoru ThLic. Mgr. Petr Glogar, bosý karmelitán a rodinný terapeut, ktorý vedie semináre pre mužské skupiny a manželské páry. „Manželia prichádzajú po mnohých rokoch manželstva, pretože ich komunikácia sa zúžila na informácie o veciach finančných, výchovných a technických. Potom sú tu problémy v intímnej oblasti, psychosomatické ochorenia – najčastejšie u detí, rôzne závislosti či poruchy správania a podobne.“

VESMÍR A BOH

Ako je to v akademickej obci medzi vedcami – veriacimi a ateistami? Aké je poslanie jezuitov pracujúcich vo Vatikánskom observatóriu? Odpovede na tieto otázky nájdete v pokračovaní rozhovoru s jezuitom Pavlom Gáborom, zástupcom riaditeľa Vatikánskeho observatória.

O novej rubrike Cesty „OCHRANA ŽIVOTA“ píše šéfredaktorka nášho mesačníka Mgr. Denisa Považanová. V tomto roku budeme v tejto rubrike hovoriť o dobrých príkladoch úspešnej práce na poli ochrany života u nás aj v zahraničí.

 

V článku PSK POMÁHA ĽUĎOM ZASIAHNUTÝM VÝBUCHOM sa dočítate o materiálnej, finančnej a inej pomoci Nadácie PSK pre podporu rodiny obyvateľom zasiahnutým tragickým výbuchom plynu v Prešove zo 6. decembra 2019.

Spoločne sa zamyslíme v úvahe s našou šéfredaktorkou nad otázkou „Ako v dnešnej dobe nadobudnúť pokoj v duši?“ a s o. PaedDr. Vasilom Kormaníkom pri duchovnom slove o tom, kto je nositeľom pravého pokoja.

Príbeh svojho syna, ktorému sa aj vďaka komunite podarilo vymaniť sa zo závislosti na drogách, opisuje vo svedectve Anka z Trnavy. Nechýba ani pravidelná katechéza so Svätým Otcom, výber správ z Cirkvi a charít aj ďalšie tradičné rubriky.

Všetkým prajeme pokojné chvíle pri čítaní aktuálneho čísla nášho mesačníka.

Kúpou časopisu Cesta podporíte ľudí bez domova.

Konkrétna pomoc konkrétnemu človeku.