Aktuality

Čo máme nové?

Duchovné cvičenia na Velehrade s priateľmi z Charity Olomouc

pridal: charita | dátum: 28. mája 2023 | kategória: Ďakujeme

Na pozvanie Charity Olomouc sme spoločné duchovné cvičenia zamestnancov GKCH (24.-26. máj) strávili na jednom z najvýznamnejších pútnických miest Moravy. V krásnom a pokojnom prostredí Velehradu sme mali možnosť stíšiť sa, načerpať nové sily, vzájomne sa obohatiť a povzbudiť.

V priateľskej atmosfére sme si navzájom predstavili charitné služby a zariadenia, zdieľali si medzi sebou svoje skúsenosti z praxe, hľadali spoločné prieniky a príležitosti na ďalšiu spoluprácu.

Priatelia z Charity Olomouc nám spestrili program aj návštevou okolitých atrakcií – Archeoskanzenu Modrá, expozície sladkovodných rýb Živá voda a Hradiska sv. Klimenta. Všetkých potešil aj spoločný večer pri tradičných českých a slovenských pokrmoch.

Kolegom z olomouckej charity patrí naše veľké „ĎAKUJEME“ za pozvanie, pohostinnosť, starostlivosť a predovšetkým za strávený čas v jednote pri zdieľaní sa a pri modlitbách.