Aktuality

Čo máme nové?

Doprajme všetkým deťom rovnaké šance na vzdelávanie

pridal: charita | dátum: 1. júna 2019 | kategória: Dom sv. Anny

Už po desiaty raz vyhlasuje Slovenská katolícka charita Zbierku školských pomôcok. SKCH ju tradične spúšťa 1. júna, na Medzinárodný deň detí, keďže zbierka súvisí práve s deťmi. Charita malým školákom zo sociálne slabších pomerov, krízových centier či deťom z charitných detských domov na Slovensku, pomáha zbierkou naplniť ich školské tašky a uľahčuje im tak prístup k vzdelaniu.

 

Ekologicky a srdcom

Vyrástlo vám dieťa zo školskej aktovky, máte doma zvyšné detské vrecúško na telesnú či plnú zásuvku farbičiek? Nevyhadzujte ich, ale darujte. Nielen nové, ale aj použité, no stále funkčné školské pomôcky môžete odovzdať do vyše 40-tich zberných miest na celom Slovensku. Aktualizovaný zoznam zberných miest nájdete na oficiálnej stránke Slovenskej katolíckej charity www.charita.sk. Slovenská katolícka charita v tomto ročníku plánuje rozšíriť zoznam zberných miest aj o partnerské školy vzdelávacieho programu Teach for Slovakia.

 

S prázdnou taškou sa do školy nechodí

Zbierku školských pomôcok koordinuje Slovenská katolícka charita na Slovensku cez arcidiecézne a diecézne charity, ktoré poznajú konkrétne potreby v obciach či mestách rôznych regiónov Slovenska. Už 10 rokov sa touto celonárodnou zbierkou katolícka charita snaží pomáhať sociálne znevýhodneným deťom, aby opäť v septembri, na začiatku školského roka, mohli zasadnúť do školských lavíc pripravené a mali rovnakú šancu na vzdelanie ako ostatné deti. O zbierku majú Slováci záujem. Minulý rok napríklad Charita vyzbierala od štedrých darcov z celého Slovenska až 27 269 školských pomôcok. Zbierka vrcholí začiatkom školského roka, oficiálne sa končí 15. septembra 2019. Školákov v núdzi môžete na Slovensku podporiť nielen materiálne, ale aj finančne na účte SK37 0900 0000 0001 7687 5345, variabilný symbol 2211.

Naše zberné miesta:

HUMENNÉ

  • Sociálne centrum Humenné (Štefánikova 1525/29)
  • pondelok – piatok od 8:00 -15:00 hod
  • 057 / 775 69 93, sc.humenne@gkcharita-po.sk

PREŠOV

SAČUROV

SNINA

STARÁ ĽUBOVŇA

  • Dom sv. Anny Stará Ľubovňa (Štúrova 5)
  • pondelok – piatok: 9:00 – 15:00 hod
  • 052/23 88 304, domsvanny@gkcharita-po.sk

SVIDNÍK