Aktuality

Čo máme nové?

Verní priatelia a klienti GKCH si „Adoptovali čistý priestor“

pridal: charita | dátum: 12. júna 2018 | kategória: Dobrovoľníci

Mladí zo spoločenstva Verní priatelia patriace do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže iniciovali a organizovali projekt “Adoptuj si čistý priestor“. Išlo o iniciatívu, kde sa spojili mládežníci a klienti GKCH pri vykonaní verejnoprospešnej aktivity.

 

 

Aktivita prebehla v pondelok, 11. júna,  v poobedňajších hodinách. Napriek mierne nepriaznivému počasiu sme si vyhrnuli rukávy a pustili sa do práce. Klienti – ľudia v núdzi a bez domova, dobrovoľníci a kolegovia si vyhrnuli rukávy, natiahli rukavice a upratali nielen ulicu Pod Táborom. Niektorí dokázali, že to vedia „roztočiť“ aj s farbami a štetcami.

Prostredníctvom tejto aktivity mladí a „chariťáci“ chceli poukázať, že aj ľudia bez domova sú užitoční pre svoje okolie, mladí vedia zorganizovať prospešné práce pre svoju komunitu a rozvíjať myšlienku dobrovoľníctva. Vyčistili vybrané oblasti ulice Pod Táborom. Prínosom projektu bolo prepojenie s Národným týždňom charity (10. – 16. júna), celoslovenskou iniciatívou Slovenskej katolíckej charity, ktorá po prvýkrát priblížila široké spektrum charitatívno-sociálnych aktivít a ľudí, ktorí za nimi stoja. Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Program pre mládež 2014 – 2020“, ktorý administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.