Aktuality

Čo máme nové?

Deti so zdravotným znevýhodnením v Starej Ľubovni prijali sviatosti

pridal: charita | dátum: 9. októbra 2019 | kategória: Dom sv. Anny

Prvú októbrovú sobotu prijalo 9 detí so zdravotným znevýhodnením myropomazanie a Prvú svätú spoveď. Žiaci Špeciálnej základnej školy sv. Anny a prijímatelia Domu sv. Anny v Starej Ľubovni svätou liturgiou prijali plnosť kresťanskej iniciácie. Slávnosť celebroval Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita.

5. októbra žiaci a mladí prežívali so svojimi rodinami slávnostný okamih v Chráme Matky ustavičnej pomoci v Starej Ľubovni. Na tento výnimočný deň sa pripravovali dôkladne niekoľko mesiacov. Teologické vysvetlenie viery, náuka Cirkvi i jej prežívanie a formy boli deťom priblížené špecifickejšie. Vďaka spolupráci s otcami redemptoristami boli deti dôkladne pripravené. Aby sviatočný deň prežili deti so zdravotným obmedzením pokojne a s úsmevom na tvári, zoznamovali sa postupne s priestormi, priebehom slávnosti aj presným postupom pri prijatí sviatostí. Spevom svätú liturgiu obohatil zbor Domu sv. Anny a pri asistencii pomáhali prijímatelia sociálnych služieb. Svoju vďačnosť vyjadrili deti vlastnoručne vytvoreným obrazom anjela.

Zdroj fotografií: facebook Michal Petrilak