Aktuality

Čo máme nové?

Darujte nám Vaše 2 %

pridal: charita | dátum: 17. februára 2020 | kategória: Aktuality

Gréckokatolícka charita Prešov sa na Vás obracia s prosbou o venovanie 2 % z daní.

Vaše 2 % z dane premeníme na reálnu pomoc opusteným, chorým, zdravotne znevýhodneným a núdznym.

Údaje o prijímateľovi potrebné k venovaniu 2 %

Obchodné meno: Gréckokatolícka charita Prešov

Sídlo: Hlavná 2, 080 01 Prešov

Právna forma: účelové zariadenie cirkvi

IČO: 35514388

Ako využijeme finančnú podporu z Vašich daní?

 • pre deti, mladých a dospelých so zdravotným znevýhodnením,
 • pre opustených, chorých a závislých, ktorým sa snažíme prinavrátiť stratený zmysel života,
 • pre rodiny alebo jednotlivcov, ktorí sa ocitli v beznádejnej situácii alebo v núdzi.

Ako sme využili darované 2 % v roku 2019?

Ako postupovať pri darovaní?

POZOR, ZMENA: Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti zverejnil stanovisko Finančnej správy k asignovaniu 2%. Výsledok je pozitívny, aj bez predĺženia bude táto možnosť do 30.06. 2020

Info:  https://www.minv.sk/?ros_vsetky-spravy&sprava=informacie-ohladom-poukazania-2-z-dani-v-kontexte-sucasnej-situacie-s-koronavirusom

Zamestnanci:

 1. Do 15. februára 2020 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov, t. j. daňové priznanie Vám robí zamestnávateľ.
 2. Zároveň ho požiadajte o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane. PDF na stiahnutie
 3. V tomto Potvrdení nájdete dátum zaplatenia dane a vypočítate si 2 % z vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú nám môžete poukázať (táto suma musí byť min. 3 €).
 4. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov – uveďte Vaše osobné údaje, výšku dane a výšku sumy, ktorú organizácii poukážete. PDF na stiahnutie
 5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte najneskôr do 30. apríla 2020 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska
 6. Ak všetko prebehlo bezchybne, daňový úrad nám do 90 dní prevedie Vaše 2 % (3 %).

Pracovali ste vlani ako dobrovoľník?

Ak ste v roku 2019 pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník, máte možnosť venovať 3 % z dane. Ako na to? K Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je potrebné doručiť aj Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali. Nezabudnite v novom tlačive zaškrtnúť políčko, že spĺňate podmienky na darovanie 3 %.

VZOR: Potvrdenie o dobrovoľníctve (príjemca)

VZOR: Potvrdenie o dobrovoľníctve (vysielajúca organizácia)

Fyzické osoby, ktoré si daňové priznanie podávajú sami:

Podľa typu vyplňte dané tlačivá a podajte/doručte na Váš daňový úrad do 31. marca 2020:

 1. fyzická osoba typu A Formuláre pre FO typu A na stiahnutie
 2. fyzická osoba typu B Formuláre pre FO typu B na stiahnutie

V časti Daňového priznania  – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO – uveďte naše údaje uvedené vyššie.

Ak podávate daňové priznanie elektronicky:

Elektronický formulár pre FO typu A nájdete na tomto linku

Elektronický formulár pre FO typu B nájdete na tomto linku

Právnické osoby:

Právnické osoby môžu poukázať 1,0 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.

Ak ste právnickou osobou a chcete venovať 2 % z dane, môžete tak urobiť iba v tom prípade, že do termínu podania daňového priznania venujete na verejnoprospešné účely financie vo výške minimálne 0,5 % z dane. Pokiaľ ste právnickou osobou a do termínu na podanie daňového priznania ste nedarovali financie vo výške min. 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel, tak môžete poukázať iba 1,0 % z dane.

V sekcii pre asignáciu 2 % v daňovom priznaní pre uveďte naše údaje uvedené vyššie.

Keďže od roku 2018 musíte ako právnická osoba komunikovať s Daňovým úradom elektronicky, asignovať 2% z dane dokážete len priamo v elektronickom systéme. Prostredníctvom neho odošlite riadne vyplnené daňové priznanie do Vášho dátumu podania daňového priznania.

Formuláre pre PO (k nahliadnutiu)

Elektronický formulár pre PO nájdete na tomto linku

 

Ďakujeme, že ste sa z množstva organizácií rozhodli podporiť práve tú našu.

Vďaka Vašej podpore môžeme byť aj v roku 2020 blízko pri človeku.

Budeme radi, ak v tlačive zaškrtnete súhlas s poskytnutím Vašich údajov (meno a adresa) nášmu zariadeniu, vďaka ktorému Vám zašleme ďakovný list spolu s informáciami, ako sme s darmi naložili. Budeme vďační, ak túto možnosť podpory spomeniete aj svojim známym, a tým rozšírite charitnú reťaz pomoci.

Ďakujeme za prejavenú dôveru.