Aktuality

Čo máme nové?

Ďakujeme Mestu Svidník za finančnú podporu

pridal: charita | dátum: 2. novembra 2021 | kategória: Ďakujeme

Aj v kalendárnom roku 2021 Mesto Svidník poskytlo našej organizácii finančnú dotáciu vo výške 500 € na prevádzku Domu sv. Faustíny – domova na polceste.

Finančné prostriedky z dotácie boli použité na úhradu za spotrebu energie, vodného, stočného a telekomunikačné služby. Zároveň sa zakúpili látky, nožnice, šnúry, ihly a iný drobný tovar, prostredníctvom ktorého bolo prijímateľkami Domu sv. Faustíny zhotovených 140 ks ruksakov pre prváčikov všetkých základných škôl v meste Svdiník.

Mestu Svidník za poskytnutie finančných prostriedkov úprimne ďakujeme.

Foto (zdroj): Gréckokatolícka charita Prešov, Základná škola Komenského 307/22 Svidník