Aktuality

Čo máme nové?

Ďakujeme Mestu Snina za finančnú podporu

pridal: charita | dátum: 16. augusta 2022 | kategória: ADOS

Mesto Snina nám v tomto kalendárnom roku poskytlo finančnú dotáciu v sume 500 €. Poskytnutá finančná dotácia bola použitá na prenájom priestorov Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti v meste Snina a na nákup zdravotníckeho materiálu, ktorý nie je poisťovňou preplácaný.

Mestu Snina za poskytnuté finančné prostriedky úprimne ďakujeme.

Mesto Snina

 

Dom sv. Panteleimona v Snine – priestory ADOS Snina

Sestra ADOS vykonáva ošetrovateľskú starostlivosť