Aktuality

Čo máme nové?

Charitné poukazy v meste Prešov pomáhajú desiatkam bezdomovcov

pridal: charita | dátum: 3. apríla 2019 | kategória: Pobytové a ambulantné služby Pod Táborom

Mnohí sa snažíme ľuďom na ulici pomôcť, ale náš finančný dar častokrát nakŕmi ich závislosť. Ak chceme, aby pomoc mala zmysel, pomáhajme s láskou a rozumom. Vieme, že ak je človek sýty, oblečený a má kde skloniť hlavu, môžeme s ním v sociálnych službách začať odborne pracovať na zmene životného štýlu a pomôcť mu napredovať. V meste Prešov Gréckokatolícka charita už vyše 5 rokov distribuuje Charitné poukazy. Tie sú ideálnym spôsobom ako zmysluplne podať pomocnú ruku človeku, ktorí na prešovských uliciach prosí o finančnú pomoc.

 

Dar, ktorý naozaj pomôže

Pre ľudí bez domova sa život na ulici stáva jediným možným východiskom. Často má tento spôsob života svoje vlastné pravidlá. Žobranie, užívanie alkoholu, potĺkanie sa rôznymi opustenými stavbami alebo sa celým svetom stane jedna lavička v parku. Vieme, že v mnohých prípadoch sú darované drobné zneužité na kúpu alkoholu alebo iných omamných látok. Preto prinášame možnosť pomáhať s rozumom a láskou. Charitnými poukazmi, ktoré verejnosť môže venovať človeku v núdzi, chce organizácia motivovať k zmene spôsobu života ľudí na ulici. Zároveň u kupujúcich podporuje cit pre solidaritu a vzdeláva ľudí, že existuje možnosť, ako pomáhať s láskou a rozumom. Táto, pre verejnosť jednorazová pomoc, môže mať hlbší zmysel. Človeku, ktorý príde do služieb s cieľom vymeniť poukaz za bezplatnú službu, naši sociálni pracovníci poskytujú základné informácie a špecializované poradenstvo s cieľom hľadania riešenia ich nepriaznivej situácie.

Ako vznikol nápad predaja Charitných poukazov?

S myšlienkou vzniku charitných poukazov prišiel náš terénny pracovník v meste Prešov ešte pred rokom 2013. Obdobné poukazy rozdával ľuďom bez domova počas terénnej práce pri ich vyhľadávaní. Takýmto spôsobom sa ľudí snažil motivovať, aby nenocovali na ulici, využili sociálne služby, a tak získali možnosť na zmenu svojho života.

Z dôvodu, že drobné mince venované ľuďom žobrajúcim na ulici sú často zneužívané na kúpu alkoholu, sme distribúciu poukazov rozšírili aj pre verejnosť. Prvé poukazy boli v hodnote 0,20 eur, ktoré si ľudia mohli vymeniť v Nízkoprahovom dennom centre za stravu. Verejnosť si túto myšlienku pomerne rýchlo osvojila. V priebehu prvých 3 rokov bolo v meste Prešov rozdistribuovaných vyše 2 000 poukazov, kde sme v tom čase evidovali približne 350 ľudí bez domova.

Ako poukazy fungujú dnes? Čo zaň môžu získať ľudia bez domova?

Koncom roka 2017 sme Charitné poukazy vynovili a pre ľudí bez domova sme doplnili ďalšie služby, za ktorý môžu poukaz vymeniť. Hlavným dôvodom bolo zvýšenie pestrosti a adresnosti pomoci, a tiež zapojenie organizácie do nového projektu. V rámci Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci 2014 – 2020 začala Gréckokatolícka charita Prešov poskytovať teplé jedlo úplne zdarma. Nové poukazy ponúkali okrem možnosti výmeny za teplú stravu a nápoj (počas trvania projektu je to porcia navyše) aj možnosť využiť poukaz za bezplatnú základnú osobnú hygienu a ošatenie alebo ubytovanie v Nocľahárni Effeta. Cena 1 poukazu je 0,50 eur.

Aký majú charitné poukazy v meste Prešov úspech?

Vyše roka vynovené Charitné poukazy za 0,50 eur majú u verejnosti pomerne veľký úspech. Napríklad počas roka 2018 si verejnosť zakúpila vyše 1 100 charitných poukazov. Kúpou podporila možnosť pre ľudí bez domova ponúknuť služby bezplatne, a zároveň takýmto spôsobom prispieva k zvyšovaniu kvality služieb. Bezdomovci sú motivovaní prísť využiť sociálne služby prešovskej charity. V priebehu vlaňajška bolo takmer 430 poukazov vymenených za jednu z ponúkaných služieb. Každý mesiac prišlo priemerne 37 ľudí v núdzi vykonať osobnú hygienu, ošatenie alebo vymenili poukaz za stravu. Priemerne vďaka poukazom mesačne takmer 20 ľudí malo zabezpečenú strechu nad hlavou počas noci.

Kde sa dajú poukazy zakúpiť a  vymeniť za službu?

Charitný poukaz sa dá použiť na 1 z vymenovaných služieb v  službách krízovej intervencie Gréckokatolíckej charity Prešov sídliaci na ulici Pod Táborom v Prešove. Stravu, podmienky na vykonanie osobnej hygiena i ošatenie ľudia v núdzi získajú za poukaz v Nízkoprahovom dennom centre. Ubytovať na noc bezplatne sa môžu vďaka poukazu v Nocľahárni Effeta v súlade s platným ubytovacím poriadkom. Verejnosť si poukazy môže zakúpiť v prevádzkach Gréckokatolíckej charity Prešov, v prešovských kostoloch a chrámoch, Podaj ďalej o.z. a ďalších partnerských inštitúcii.