Aktuality

Čo máme nové?

Beseda o košíkarstve v Dome sv. Anny

pridal: charita | dátum: 11. marca 2023 | kategória: Dom sv. Anny

Prijímatelia Domu sv. Anny besedovali s košikárom pánom Gallíkom z obce Lacková. Mladých dospelých oboznámil s týmto remeslom, predstavil im prácu košikára aj to, s akým náradím a materiálom pracuje. Prijímatelia sociálnej služby si dokonca mohli vyskúšať samotnú výrobu košíkov, čo bol pre všetkých veľký zážitok.

Dom sv. Anny dostal od pána Gallíka pozvanie do vytvorenej expozície košikárstva z domácich zbierok a tvorby občanov Lackovej. Expozíciu vytvorili na znak úcty k predkom, k zachovaniu a rozvoju tradície košikárstva pre budúce generácie.

Obec Lacková, z ktorej pán Gallík pochádza, je známa hlavne výrobou košíkov z vŕbového prútia. Košikárstvo bolo kedysi bežným remeslom na výrobu úžitkových predmetov v domácnosti.