Aktuality

Čo máme nové?

Ako prežívajú pôstne obdobie prijímatelia Domu sv. Anny?

pridal: charita | dátum: 7. apríla 2022 | kategória: Dom sv. Anny

Pôstne obdobie je obdobím pokánia, modlitby, ako aj príprav na veľké sviatky. Nám aj našim zverencom záleží na tom, aby sme čas pôstu strávili spoločne ešte bližšie pri Bohu a blížnych.

Každé ráno sa prijímatelia činností sociálnej rehabilitácie DsA spolu so zamestnancami spájajú v modlitbe sv. ruženca za pokoj na Ukrajine. V duchovnom prežívaní pôstu im pomáha aj piatková krížová cesta. Mladých so zdravotným znevýhodnením povzbudili počas tohto obdobia aj dve besedy. Prvá s duchovným otcom Ondrejom Pacákom na tému jeho pôsobenia na Ukrajine bola spojená so spoločnou modlitbou krížovej cesty. Druhú viedla sestra Beáta, ktorá zdieľala mladým informácie o reholi, v rámci ktorej pôsobí a priblížila im svoju cestu k duchovnému povolaniu.