Aktuality

Čo máme nové?

ADOS Charitas – počúvať a konať srdcom

pridal: charita | dátum: 28. augusta 2020 | kategória: ADOS

Práca našich sestier ADOS Charitas je náročná, no krásna zároveň. Je to ba ešte viac – služba naplnená zmyslom, v ktorej sa spája odbornosť, obetavosť a nevyhnutne aj láska.

Sestrám z „ADOS-ky“ neprekazili návštevy pacientov ani zložité okolnosti okolo nového koronavírusu. Aj počas náročných dní pre najviac ohrozenú skupinu seniorov prichádzali k ním domov a poskytovali im potrebnú starostlivosť. Samozrejme, museli dodržiavať prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia.

Najväčším zadosťučinením pre sestry ADOS je spokojnosť zo strany pacientov a ich rodinných príslušníkov. Úprimnou výpoveďou o spokojnosti a vďačnosti je list, ktorý nám prišiel od rodinného príslušníka jednej z pacientok:

„Dovoľujem si Vás osloviť a poďakovať sa za ošetrovateľské služby, ktoré poskytuje Vaša ADOS Charitas pre moju manželku. Moja manželka v novembri 2019 po troch týždňoch hospitalizácie bola prepustená do domácej starostlivosti s veľkými dekubitmi a hlbokými ranami na nohách. Po jej prepustení a doporučení lekárky 1. kontaktu som kontaktoval Vaše zariadenie ADOS CHARITAS so žiadosťou o domácu ošetrovateľskú starostlivosť, kde som sa stretol s veľkou ústretovosťou a pochopením. Liečenie pacientky vďaka obetavosti, vysokému stupňu odbornosti a dôslednosti sestričiek ADOS Charitas sa vyvíja pozitívne, i keď liečba bude trvať dlhý čas. Týmto Vás prosím, tlmočte moje poďakovanie spomínaným sestrám za ich obetavú a odbornú starostlivosť, ktorú poskytujú mojej manželke.“

Ďakujeme.