Aktuality

Čo máme nové?

6. Fašiangový ples Domu sv. Anny

pridal: charita | dátum: 28. februára 2020 | kategória: Aktuality

Predpôstny čas sa nesie v znamení zábavy, plesania, inak to nebolo ani v Dome svätej Anny. Už po 6-krát sme organizovali Fašiangový ples pre „dospelákov“, ktorý sa konal vďaka otcom redemptoristom v priestoroch KPC pod chrámom Matky Ustavičnej Pomoci 22. februára  so začiatkom o 16.00 hod.. V hojnom počte – 25 prijímateľov, 13 hostí a 12 zamestnancov Domu sv. Anny sa rozprúdila zábava v sprievode hudobnej skupiny TORON.

Tento rok bol spestrený slávnostným otvorením plesu v podaní Latino Club-u pod vedením p. Biganičovej. Skupina tanečníkov nám predviedla ľudový tanec na modernú hudbu. Úvodného slova sa ujala vedúca zariadenia Monika Markovičová, ktorá odovzdala slovo poslankyni NR SR Soni Gaborčákovej, ktorá je zároveň garantom Domu sv. Anny. Soňa Gaborčáková prípitkom (vinea s jahodou) oficiálne vyzvala všetkých na parket a popriala prítomným príjemnú zábavu.

Všetci spolu tancovali ako jedna veľká rodina. Rodičia prijímateľov nám pripravili chutné koláčiky a jednohubky. Po prvom tanečnom kole sme sa posilnili vynikajúcou večerou, pripravenou Jozefom Simoníkom – Reštaurácia U grófky Isabelly.  Ku každému plesu patrí aj tombola, ani u nás to nebolo inak. Vďaka sponzorom a dobrým ľuďom sa cena ušla každému. Skupina TORON má pestrý repertoár piesní, preto tanečné kolá menili žánre – od ľudových cez latino po moderné. Každý si tým prišiel na svoje. Zábava trvala do neskorého večera do 23- tej hodiny. Prijímatelia odchádzali domov unavení, s úsmevom na tvári a so slovami, že sa tešia na ďalší ročník Fašiangového plesu.

Spracovali: Eva Urbaňaková, Mgr. Michaela Barlíková