Aktuality

Čo máme nové?

Vaše 2 % z dane môžu byť osudové

pridal: charita | dátum: 18. januára 2019 | kategória: GKCH

Pomáhajú nám meniť osudy opustených, chorých a núdznych

Ďakujeme, že ste sa z množstva organizácii rozhodli práve pre tú našu.

Údaje o prijímateľovi potrebné k venovaniu 2 %

Obchodné meno: Gréckokatolícka charita Prešov

Sídlo: Hlavná 2, 080 01 Prešov

Právna forma: účelové zariadenie cirkvi

IČO: 35514388

 

Finančnú podporu z vašich daní využijeme najmä na služby:

  • pre deti, mladých a dospelých so zdravotným znevýhodnením,
  • pre opustených, chorých a závislých, ktorým sa snažíme prinavrátiť stratený zmysel života,
  • pre rodiny alebo jednotlivcov, ktorí sa ocitli v beznádejnej situácii alebo v núdzi.

POZRI: Prehľad použitia podielu zaplatenej dane 

Postup pri darovaní:

Zamestnanci:

  1. Do 15. februára požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane (POZRI: formulár na vyplnenie).
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane (POZRI: formulár na vyplnenie). Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Pracovali ste vlani ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2018, máte možnosť venovať 3 % z dane. Požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce. Pozri: Vzor formulára prijímateľa. Pozri: Vzor formulára vysielajúca organizácia

Fyzické osoby, ktoré si daňové priznanie podávajú sami:

Podľa typu vyplňte dané tlačivá a podajte/doručte do 31. marca 2019:

  1. fyzická osoba typu A (POZRI: tlačivá)
  2. fyzická osoba typu B (POZRI: tlačivá)

Právnické osoby:

Ak chce právnická osoba venovať  2 % z dane, môžete tak urobiť iba v tom prípade, že do termínu podania daňového priznania venujete na verejnoprospešné účely financie vo výške minimálne 0,5 % z dane. Vyplnené tlačivá (POZRI: tlačivá) je potrebné doručiť do 31. marca 2019 na daňový úrad.

 

Za vaše podelenie sa vám chceme poďakovať. Budeme radi, ak na tlačive zaškrtnete súhlas so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) prijímateľa, vďaka ktorému vám zašleme ďakovný list spolu s informáciami ako sme s darmi naložili. Budeme vďační, ak túto možnosť podpory spomeniete aj svojim známym, a tým rozšírite charitnú reťaz pomoci.

Ďakujeme za prejavenú dôveru.