Zbierka v chráme

Už 30 rokov každoročne prebieha v chrámoch 1. adventnú nedeľu celoslovenská jesenná zbierka na charitu. Pre našu Charitu sú tieto zbierky jedným z pravidelných finančných príspevkov, a preto sú pre nás nesmierne významné. Vaše peňažné dary venované počas sv. liturgií nám umožňujú poskytovať kvalitnejšie služby v našich prevádzkach, v ktorých pomáhame ľuďom v núdzi. Aktuálna situácia však opäť zatvára chrámy v čase pred pravidelnou zbierkou na charitu. Veriaci tak prichádzajú o možnosť prispieť inak než online. Pozývame všetkých nachádzať lásku vo svojom srdci a spôsoby, ako podporiť charitné dielo. Ak Vám to Vaša situácia čo i len trochu umožňuje, nezostaňte ľahostajní a prejavte gesto solidarity s núdznymi. Ďakujeme.

Podporte činnosť prešovskej charity v Zbierke na Charitu

 

 • VKLADOM NA ÚČET: IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976, variabilný symbol: 6622

 

 • ONLINE darovaním prostredníctvom DARUJME

 

 • NAČÍTANÍM QR KÓDU v mobilnej aplikácii 

 

 • POŠTOVÝM POUKAZOM
  • VZOR stiahnuť tu

 

 • FINANČNÝM DAROM osobne u správcu farnosti alebo na Centre GKCH (Hlavná 2, Prešov)
  • počas obdobia Filipovky

 

Ako plánujeme využiť Vaše dary zo zbierky? 

 • dofinancovanie prevádzkových nákladov sociálnych služieb,
 • dofinancovanie nákladov Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
 • dofinancovanie nákladov na koordinátora farských charít,
 • dofinancovanie spoluúčasti v projektoch na obnovu a rekonštrukciu budov,
 • dofinancovanie nákladov na vydávanie pouličného časopisu Cesta,
 • úhrada časti nákladov spojená s realizáciou stavby pri Domove nádeje – centre pre deti a rodiny v Prešove,
 • zároveň do budúcna by sme chceli vytvoriť novými projektmi zariadenie na ulici Pod Táborom v Prešove so sociálno-zdravotníckou službou, čo si vyžaduje financie na projektovú dokumentáciu.

Pozrite si prehľad Zbierok na Charitu