Vzdelávacie služby

Domáca prax študentov

Školiace pracovisko domácej odbornej praxe sa zameriava na kvalitnejšiu prípravu študentov vysokých škôl a univerzít so zameraním na humanitné odbory, pre prácu s marginálnymi skupinami prostredníctvom praktických skúseností. Získané teoretické znalosti aplikujú v praxi, kde pozorujú odborných zamestnancov pri práci a sami pracujú s klientmi v rámci Resocializačného systému „Cesta k domovu“ a v Dome svätej Anny, Stará Ľubovňa.

Partnerské univerzity a vysoké školy:

  • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety – Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P. Gojdiča,
  • Katolícka univerzita v Ružomberku – Teologická a pedagogická fakulta,
  • Prešovská univerzita v Prešove – Filozofická fakulta; Pravoslávna blahoslavená fakulta, Gréckokatolícka teologická fakulta,
  • Archieparchiálna škola animátora dobrovoľníka.

 

Zahraničná prax študentov

Cieľom praxe študentiek cez medzinárodný program Erasmus + je spoznávať činnosť Gréckokatolíckej charity Prešov, zamerať sa na ponuku služieb pre ľudí v núdzi a bez domova a vyskúšať si metódy a formy práce s klientom.

Partnerská vysoká škola:
• Caritas – Vyšší odborná škola sociální Olomouc.

Prehľad účastníkov praxe:

2017 (11.10. – 10.12.) – Michal Dubovic
2016 (7.10. – 6.12.) – Kateřina Outlá
2015 (28.9. – 20.11) – Kristýna Pavlíčková a Kateřina Kupková
2014 (20.10. – 12.12.) – Martina Škývarová a Iveta Výrostová
2013 (25.2. – 24.5.) – Klára Hájková
2012 (19.10. – 15.12) – Věra Vláčilová a Věra Fialová
2011 (3.10. – 25.11) – Tereza Knapová a Ivana Moravcová

Okrem toho k nám zavítala v roku 2014 na 2-týždennú stáž aj pani Mária Wojtas v rámci európskeho projektu „Leonardo Da Vinci – celoživotné vzdelávanie“ z nemeckej Caritas Frankfurt. Nepravidelne prichádzajú aj študenti z Poľska z Univerzity aplikovaných vied Lomža.

 

Pastoračná prac bohoslovcov

Určení bohoslovci Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove majú možnosť stráviť svoj pastoračný rok v našich zariadeniach. Na základe osobnostných predpokladov, záujmov a aktuálnych potrieb sú prerozdelení medzi prešovské zariadenia pre ľudí v núdzi. Zároveň pomáhajú duchovnému správcovi pri realizácii duchovného programu v rámci charity. História pastoračnej praxe bohoslovcov v zariadeniach našej charity sa začala písať v roku 2004. Pri zrode tejto spolupráce stál Maroš Šatný, vtedajší riaditeľ GKCH a Vasil Kormaník, vtedajší rektor Kňazského seminára bl. P. P. Gojdiča.

Absolventi pastoračných ročníkov:
13. ročník: Radoslav Šimko,
12. ročník: Matej Zorvan,
11. ročník: Jozef Košč; Peter Fedor,
10. ročník: Mária Buraľ; Stanislav Bujda; Miroslav Dargaj; Dominik Gromoš,
09. ročník: Jozef Kavčák; Ján Murgaš,
08. ročník: Dušan Chapčák; Rastislav Zápach,
07. ročník: Tomáš Varga; Pavol Burda,
06. ročník: Tomáš Metyľ; Mikuláš Jancuš,
05. ročník: Lukáš Šoltýs; Miroslav Sentivan; Martin Krišš,
04. ročník: Martin Barna; Metod Zorvan; Vladimír Petrík; Martin Dudok; Kamil Ganóczy,
03. ročník: Miroslav Petruška; Martin Terkanič; Mirón Duda,
02. ročník: Jaroslav Kačmár; Ľubomír Vozňák; Mikuláš Fejko; Peter Demjanovič; Michal Kuruc,
01. ročník: Matúš Naštišin; Slavomír Nergeš; Martin Mráz; Jozef Šofranko.

 

Pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi

Novodobé otroctvo neobchádza ani našu krajinu, a preto sa snažíme pomáhať ľuďom predchádzať mu a chrániť sa pred ním. V rámci preventívnych aktivít na školách, vo farnostiach zvyšujeme povedomie o danej problematike: rizikách, možnostiach ako im predchádzať, ako postupovať pri ceste do zahraničia, ako riešiť prípadné krízové situácie.
Našim cieľom v rámci pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi je aj snaha o ich integráciu do spoločnosti. Obetiam novodobého otroctva pomáhame psychologickou a materiálnou pomocou cez zaradenie do programu Ministerstva vnútra SR alebo sprostredkovaním utajeného ubytovania pre obete obchodovania.

V prípade záujmu o bližšie informácie, prednášky alebo propagačné materiály nám napíšte alebo zavolajte.

 

[su_service title=“Kontaktné údaje:“ icon=“icon: address-book-o“ icon_color=“#c03647″ size=“36″]Hlavná 2, 080 01 Prešov

051 77 23 970, gkcharita@gkcharita-po.sk[/su_service]