Aktuality

Čo máme nové?

Pracovník redakcie časopisu CESTA

pridal: charita | dátum: 20. apríla 2021 | kategória: Mesačník Cesta

VYHLASUJEME VÝBEROVÉ KONANIE NA POZÍCIU PRACOVNÍKA REDAKCIE ČASOPISU CESTA – 1 OSOBA

(sídlo redakcie: ul. Hlavná 2, 080 01 Prešov)

Čo požadujeme

 • úplné stredoškolské vzdelanie – nutné,
 • vodičský preukaz skupiny B a aktívne šoférovanie – nutné,
 • prax s predajom – nutná,
 • zákaznícka orientácia, výborné prezentačné schopnosti – nutné,
 • samostatnosť, komunikatívnosť a asertívnosť – nutná,
 • znalosť obsluhy práce na počítači (Word, Excel, internet) – nutná,
 • skúsenosti s prácou redaktora  – vítaná,
 • skúsenosť a rozhľad v sociálnej oblasti – vítaná,
 • vzťah k práci s ľuďmi bez domova – vítaná,
 • aktívnu prezentáciu časopisu Cesta a jeho doplnkových aktivít,
 • nadväzovanie nových a udržiavanie kontaktov s organizáciami po celom Slovensku.

Čo ponúkame

 • predpokladaný nástup ihneď,
 • mzda: 740 € + pohyblivé zložky v zmysle prémiového poriadku GKCH,
 • práca na plný pracovný úväzok,
 • zmysluplnú prácu v cirkevnej organizácii,
 • sociálny program,
 • duchovnú podporu.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom a kópiou dosiahnutého vzdelania zasielajte

 • e-mailom: gkcharita@gkcharita-po.sk, resp.
 • na adresu: Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov, obálku označte „VÝBEROVÉ KONANIE – CESTA“ najneskôr do 26.04.2021 (rozhodujúci je dátum podania na pošte).

Presný dátum výberového konania bude pozvaným uchádzačom oznámený.

 

Výberové konanie: Pracovník redakcie časopisu Cesta