Jarná zbierka na charitu

Počas prvej pôstnej nedele sa vo všetkých chrámoch na Slovensku realizuje zbierka venovaná potrebám Charity. V tomto roku pripadol jej termín na 6. marca 2022. Verejnosti dávame možnosť zapojiť sa do zbierky aj v rámci online priestoru do konca marca.

Podporte charitné dielo v Zbierke na Charitu

  • VKLADOM NA ÚČET
    IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976
    variabilný symbol: 6622
  • ONLINE darovaním prostredníctvom DARUJME
  • NAČÍTANÍM QR KÓDU v mobilnej aplikácii
  • POŠTOVÝM POUKAZOM – VZOR stiahnuť tu
  • FINANČNÝM DAROM v kostole počas prvej pôstnej nedele

Ďakujeme

Pozrite si prehľad Zbierok na Charitu