Doplnkové služby

Ide o služby, ktoré vhodne dopĺňajú poskytované sociálne služby s cieľom zvyšovania kvality služieb v prospech klientov. Vytvárame ich na základe aktuálnych potrieb, efektívnosti a v rámci našich finančných možností. Za účelom skvalitnenia služieb ich realizujeme v spolupráci s ďalšími službami. Aktivity sú vzájomné prepojené a dopĺňajú registrované sociálne služby.

 

Klub KAHAN

Ide o doplnkovú službu, ktorá existuje pri Domove nádeje – centrum pre deti a rodiny. Podporná skupina pre abstinujúcich od návykových látok je miestom pre uľahčovanie liečby i šírenie informácii dôležitých pre abstinenciu. Ponúkame emočnú podporu člena klubu v ťažkostiach, racionálne konzultácie problémov a snažíme sa šíriť myšlienky abstinentského spôsobu života.

VIAC INFO

 

 

Redakcia mesačníka Cesta

Ide o charitný časopis s pouličným charakterom o kvalite života. Doplnkovou službou si môžu distributéri slušným spôsobom privyrobiť na svoje živobytie. Ročne vydávame 11 čísel s mesačným nákladom 5 100 kusov. Príspevok na jedno číslo je 1,40 eur, z ktorého je polovica venovaná distributérovi. Naši predajcovia sú viditeľne označení, majú preukaz, a je dôležité kupovať časopis iba od označených predajcov. Činnosť realizujeme aj vďaka podpore viacerých projektov.

VIAC INFO

 

 

Sklad solidarity Humenné

Svoje služby začal poskytovať v meste Humenné od marca 2018 a patrí medzi doplnkové a iné služby. Sklad solidarity vznikol na základe spolupráce našej Charity a mesta, ktorí spoločne hľadali ďalšie formy pomoci občanom v núdzi.

Darca môže bezplatne odovzdať veci a potreby, ktoré musia byť v dobrom technickom stave po telefonickej dohode. Z kapacitných dôvodov je nevyhnutné potreby doniesť do Skladu. Darovať môžu ľudia funkčné elektrospotrebiče, hygienické aj čistiace potreby, kuchynské alebo ďalšie potreby.

Obdarovaní si môžu za symbolický manipulačný poplatok prevziať potreby v dňoch pondelok a streda v čase od 8:00 do 11:00 hodine, kedy je Skladu solidarity otvorený verejnosti.

Kontaktné údaje:

Štefánikova 1525/29, 066 01 Humenné

057 77 56 993, sc.presov@gkcharita-po.sk