Klub priateľov

Vaša pomoc prispieva k napĺňaniu nášho poslania pomoci ľuďom v núdzi. Spoločne pomáhame zlepšovať životné podmienky tým, ktorí to potrebujú. Pomôžte nám aj vy finančne. Významnými pre zabezpečenie stability našich služieb sú pravidelné dary, vďaka ktorým sa nám ľahšie plánujú naše aktivity.

Členstvo v Klube priateľov Gréckokatolíckej charity Prešov je jedným zo spôsobov, ako môžeš pomáhať ľuďom v núdzi. Staň sa členom nášho klubu a aktívne pomáhaj.

Aké sú výhody členstva?

  • svätá liturgia za členov Klubu priateľov,
  • informovanie o aktivitách a novinkách našej práce,
  • možnosť účasti na našej duchovnej obnove,
  • poďakovanie formou výrobkov klientov v rámci pracovnej terapie,
  • možnosť bezplatného odoberania mesačníka Cesta,
  • vedomie, že pomáhaš ľuďom v núdzi.

Potrebné údaje pre finančné dary:

Názov banky: ČSOB

IBAN: SK73 7500 0000 0040 2291 5525

Variabilný symbol:
ak chcete, aby bola vaša pomoc adresná, môžete podporiť konkrétne zariadenie alebo cieľovú skupinu

2012 • ľudia bez domova • Nízkoprahové denné centrum, Prešov
3010 • ľudia v kríze • Útulok Archa, Prešov
3020 • muži závislí od návykových látok • Domov nádeje, Prešov
3040 • mladí s kombinovaným postihnutím • Dom sv. Anny, Stará Ľubovňa
3070 • dospelí s psychickými problémami • Dom sv. Júdu Tadeáša, Humenné
5010 • chorí v domácnostiach • Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas
8040 
• ženy v núdzi • Dom sv. Faustíny, Svidník
9000 • dobrovoľníci • Farské charity

Môžete darovať aj ihneď:

Kontaktné údaje:

Mgr. Veronika Futejová – manažérka práce s verejnosťou

0910 842 599,  futejova@gkcharita-po.sk