Aktuality

Čo máme nové?

Darujte nám Vaše 2 % z dane

pridal: charita | dátum: 8. marca 2021 | kategória: GKCH

Gréckokatolícka charita Prešov sa uchádza o vašu podporu prostredníctvom darovania 2 % z daní. Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru.

ÚDAJE POTREBNÉ NA POUKÁZANIE 2 %

  1. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov – uveďte Vaše osobné údaje, výšku dane a výšku sumy, ktorú organizácii poukážete.
  2. Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane (od svojho zamestnávateľa) pošlite/doručte najneskôr do 30. apríla 2021 daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
  3. Ak všetko prebehlo bezchybne, daňový úrad nám do 90 dní prevedie Vaše 2 % (3 %).

Pracovali ste vlani ako dobrovoľník?

  • Ak ste v roku 2020 pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník, máte možnosť venovať 3 % z dane. Požiadajte organizáciu, pre ktorú ste boli dobrovoľníkom o Potvrdenie tejto práce (VZOR). Toto potvrdenie je povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.

Fyzické osoby, ktoré si daňové priznanie vypĺňajú sami:

  • Podľa typu vyplňte dané tlačivá a podajte/doručte daňovému úradu do 31. marca 2021:

Fyzické osoby typu A

Fyzické osoby typu B

Ak podávate daňové priznanie elektronicky:

Elektronický formulár pre FO typu A nájdete na tomto linku

Elektronický formulár pre FO typu B nájdete na tomto linku

Pracovali ste vlani ako dobrovoľník?

  • Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2020, máte možnosť venovať 3 % z dane. Požiadajte organizáciu, pre ktorú ste boli dobrovoľníkom o Potvrdenie tejto práce (VZOR). Toto potvrdenie je povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.

Právnické osoby:

Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, musí však byť splnená podmienka minimálnej sumy.

daňovom priznaní pre právnické osoby sú v časti IV. uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Súbor obsahuje aj potvrdenie o podaní daňového priznania.

Od roku 2018 musíte ako právnická osoba komunikovať s Daňovým úradom elektronicky. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite prostredníctvom elektronického systému do Vášho dátumu podania daňového priznania. Podľa aktuálnych nariadení Finančnej správy je termín podania daňového priznania a zaplatenie dane z príjmu za uplynulý rok 31. marec 2021.

Elektronický formulár nájdete na tomto linku

Upozornenie: ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2020 môže poukázať iba 1% z dane.

Podrobný postup krokov k poukázaniu % z dane nájdete aj TU.

  • Budeme vďační, ak v tlačive zaškrtnete súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa). Vďaka tomu vám môžeme osobne poďakovať a informovať vás, ako sme dary použili.
  • Potrebujte poradiť pri vyplnení tlačiva? Napíšte nám, radi vám pomôžeme.
  • Povedzte o možnosti darovať našej charite 2 % aj svojim známym.
  • Stiahnite si náš informačný leták k 2 % TU. Umiestnite ho vo Vašej farnosti, firme alebo organizácii.