Pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi

Novodobé otroctvo neobchádza ani našu krajinu, a preto sa snažíme pomáhať ľuďom predchádzať mu a chrániť sa pred ním. V rámci preventívnych aktivít na školách, vo farnostiach zvyšujeme povedomie o danej problematike: rizikách, možnostiach ako im predchádzať, ako postupovať pri ceste do zahraničia, ako riešiť prípadné krízové situácie.
Našim cieľom v rámci pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi je aj snaha o ich integráciu do spoločnosti. Obetiam novodobého otroctva pomáhame psychologickou a materiálnou pomocou cez zaradenie do programu Ministerstva vnútra SR alebo sprostredkovaním utajeného ubytovania pre obete obchodovania.

V prípade záujmu o bližšie informácie, prednášky alebo propagačné materiály nám napíšte alebo zavolajte.

 

Kontaktné údaje:
Hlavná 2, 080 01 Prešov

051 77 23 970, gkcharita@gkcharita-po.sk