Aktuality

Čo máme nové?

Výťažok z predaja mesačníka Cesta pomohol dvom ženám na vozíku

pridal: charita | dátum: 28. júna 2018 | kategória: Mesačník Cesta

Gréckokatolícka charita Prešov (GKCH) si v rámci Národného týždňa charity (10. – 16. júna) pripravila bohatý program, ktorého súčasťou bol aj predaj mesačníka Cesta v uliciach mesta Prešov. Osobne si úlohu predajcov vyskúšala aj Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov, Mons. Ľubomír Petrík, protosynkel Prešovksej archieparchie alebo Mgr. Fabián Novotný, zástupca riaditeľa úradu Prešovského kraja. Výnos 474 eur bol na základe návrhu samotných dlhoročných distributérov venovaný 2 ženám so zdravotným znevýhodnením.

 

Pondelok bol v rámci celoslovenskej iniciatívy Národný týždeň charity venovaný téme „Na ulici“. V uliciach mesta Prešov na túto problematiku Charita upozornili aj interaktívnym predajom pouličného časopisu Cesta. Spoločne s dlhoročnými distributérmi a zástupcami GKCH si rolu predajcu vyskúšali na vlastnej koži viaceré známe tváre.

V jednej zo skupiniek bol Mons. Ľubomír Petrík, protosynkel Prešovskej archieparchie, ktorý si po prvýkrát okúsil byť v pozícii pouličného predajcu:  „Bohu vďaka za Národný týždeň charity. Nedeľňajšou liturgiou s otcom arcibiskupom a metropolitom sme chceli symbolicky dať najavo, aká dôležitá je Charita a práca všetkých jej zamestnancov. Ak ešte dnes sú mnohí ľudia schopní vnímať Krista a cirkev, tak predovšetkým práve cez to, čo robí Charita. Tento národný týždeň charity môže veľmi prispieť nielen k zviditeľneniu samotnej charity ako inštitúcie, ale aj charity ako takej. Teda tej činnosti, s láskou, nezištne a pre dobro núdzneho človeka.“ Spoločne s distributérmi časopis predával aj Mgr. Fabián Novotný, zástupca riaditeľa úradu PSK, PaedDr.Vasil Kormaník, duchovný správca GKCH, PhDr. Peter Valiček, riaditeľ GKCH a šéfredaktorka Cesty Mgr. Denisa Považanová.

Ďalšou známou osobnosťou bola Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov:

„Veľmi vítam a teším sa nielen spolupráci s Gréckokatolíckou charitou Prešov, ale aj že sa aktívne zapojila do Národného týždňa charity. Obdivujem, že sa naši distributéri Cesty rozhodli výťažok z predaja venovať 2 dámam, ktoré sú na vozíku. Je to krásny ľudský príklad. Tí, ktorí sami nemajú, podporia svojim pričinením iných.“

Výťažok z predaja Cesty v hodnote 474 eur bol na základe spoločného rozhodnutia distributérov mesačníka Cesta odovzdaný 2 ženám. Natália M. a Erika G., bývalé klientky GKCH so zdravotným znevýhodnením si finančne pomôžu s nákladmi spojenými na ich bývanie v zariadení sociálnych služieb.

„Sme veľmi radi, že pozvanie do tejto premiérovej aktivity v meste Prešov prijali viacerí hostia, ktorí sa nebáli vyjsť z pohodlia kancelárie a zažiť prijatie aj odmietnutie alebo nezáujem zo strany verejnosti,“

vďačí Denisa Považanová, šéfredaktorka mesačníka Cesta. Ako dodáva je pozoruhodné, že samotní predajcovia sa spoločne rozhodli podporiť tieto ženy, ktoré okrem zdravotných komplikácii bojujú aj s finančnými problémami.