Aktuality

Čo máme nové?

Výberové konanie – sestra ADOS

pridal: charita | dátum: 21. novembra 2018 | kategória: Pracovné ponuky

Vyhlasujeme výberové konanie na 1 pracovné miesto:

sestra ADOS „Charitas“

miesto výkonu: Snina, Budovateľská 9
dátum ukončenia výberového konania: 26.11.2018

Náplň a miesto práce, právomoci a zodpovednosti:

 • poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti pacientom v domácom prostredí v okrese Snina,
 • zodpovednosť za ošetrovateľskú starostlivosť a vedenie predpísanej zdravotnej dokumentácie v písomnej forme.

Druh pracovného pomeru:

 • na pracovný pomer na dobu určitú, s možnosťou predĺženia na trvalý pracovný pomer alebo dohodou o pracovnej činnosti

Termín nástupu:

 • november – december 2018

Základná zložka mzdy (brutto):

 • 672 eur/8 hodín denne plus odmeny podľa interného predpisu z preplatených bodov zdravotných poisťovní

Podmienky pracovného zaradenia:

 • ukončené úplné stredné odborné vzdelanie na SZŠ, podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004,
 • alebo ukončené vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná všeobecná sestra,
 • alebo ukončené bakalárske štúdium v odbore ošetrovateľstvo,
 • vítané ukončené magisterské štúdium (resp. študuje) v odbore ošetrovateľstvo,
 • vítané ukončené špecializačné štúdium (resp. študuje) v špecializácii komunitné ošetrovateľstvo,
 • odborná prax v zdravotníctve minimálne 5 rokov,
 • počítačové znalosti: medicínsky software, e-mail, internet,
 • vodičský preukaz sk. B – aktívny vodič s praxou,
 • morálne a právna bezúhonnosť,
 • ak sa rozhodne reagovať na pracovnú ponuku, pripojte pre zamestnávateľa písomný súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

Ďalšie podmienky:

 • schopnosť pracovať v tíme, aktívny prístup k práci, empatia, komunikatívnosť, pravdovravnosť, spoľahlivosť a spravodlivosť v konaní voči ľuďom

Výhody:

 • náročná, ale krásna, zmyslom naplnená práca, dobrý kolektív, príjemné prostredie,
 • duchovná podpora, podpora odborného vzdelávania, pohyblivá pracovná doba.

Prihlášky so žiadosťou, motivačným listom zasielajte na adresu: gkcharita@gkcharita-po.sk resp. Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov, obálku označte: „Výberové konanie ADOS Prešov“, najneskôr do 26.11.2018 (rozhodujúci je dátum podania na pošte). Presný dátum bude vybraným uchádzačom oznámený po 26.11.2018.