Aktuality

Čo máme nové?

V máji Cesta píše o „REŽIME“

pridal: charita | dátum: 4. mája 2019 | kategória: Mesačník Cesta

Mesiac máj inšpiroval redakciu mesačníka Cesta, aby si viac posvietili na tému „režim“. História Slovenska nie je tak celkom prehľadná a nájdeme v nej aj pomerne dramatické obdobia. Vzhľadom na súčasnú politickú situáciu šéfredaktorku zaujalo vedecké bádanie historikov a objavy listov, ktoré obdržala kancelária prezidenta Jozefa Tisa. O režimovej liečbe v Domove nádeje – centrum pre deti a rodiny sa dočítate v článku rubriky „Z charít“. Počas totalitného režimu bol nedostatok náboženskej literatúry. Hlad po nej sa cirkev na Slovensku snažila vyplniť rôznymi spôsobmi. Prečítajte si ako sa pašovali náboženské knihy.

Rodičovská univerzita o prosociálnom správaní, ktoré máme pestovať v našich deťoch. Renáta vo svedectve píše: „Chcela by som svedčiť o sile modlitby a o zázraku vzkriesenia mŕtveho, môjho brata. Takým bol pre mňa brat…mŕtvy, v pekle. Bližšie si predstavíme letničky, ktoré zdobia naše záhrady v letných mesiacoch. Nechýbajú tradičné rubriky, v ktorých sa duchovne zamyslíme so Svätým Otcom aj s otcom Vasilom i správy zo sveta charít a cirkví.

Pouličný časopis Cesta vydáva Gréckokatolícka charita v Prešove s cirkevným schválením. Je to katolícky časopis, ktorý sa venuje súčasným pálčivým problémom a prináša aj množstvo duchovných tém. Nájdete tu rozhovory so zaujímavými osobnosťami katolíckej cirkvi, ale aj s odborníkmi z oblasti medicíny, psychológie a sociálnej práce. Časopis prináša svedectvá ľudí, ktorí prešli závislosťou a úspešne abstinujú a tiež tých, ktorí prekonali ťažké životné krízy. Kúpou časopisu podporíte ľudí bez domova, ktorí si chcú slušným spôsobom zarobiť na živobytie.