Aktuality

Čo máme nové?

V Humennom sme otvorili nový Sklad solidarity

pridal: charita | dátum: 8. marca 2018 | kategória: Doplnkové služby

V spolupráci s Mestom Humenné sme slávnostnou posviackou otvorili nový Sklad solidarity, ktorý bude slúžiť sociálne slabším alebo mnohopočetným rodinám. Slávnostné otvorenie Skladu solidarity spojené s posviackou priestorov sa uskutočnilo 7. marca o 10:00 hodine v priestoroch skladu, ktorý sídli na Štefánikovej ulici 1525/29 v suteréne budovy. Posviacku vykonal humenský archieparchiálny vikár Martin Zlacký. Prestrihnutím pásky spolu s otcom vikárom, primátorkou mesta Humenné Janou Vaľovou a riaditeľom GKCH Petrom Valičkom sme spustili do prevádzky doteraz chýbajúcu službu v tomto meste.

 

Touto službou chceme pomáhať ľuďom v núdzi. Staršie, ale stále funkčné elektrospotrebiče, kuchynské pomôcky, hygienické potreby, ale aj potreby do domácnosti prostredníctvom skladu môžu poslúžiť ďalej. Obdarovaní si za symbolický manipulačný poplatok môžu doplniť do domácnosti potrebné vybavenie. Myšlienka vytvorenia Skladu solidarity vznikla na základe spolupráce našej Charity a mesta, ktorí spoločne hľadali ďalšie formy pomoci občanom v núdzi.

V meste Humenné poskytujeme 2 sociálne služby – denný stacionár a sociálne centrum. Práve do Sociálneho centra prichádzajú jednotlivci alebo rodiny, ktoré sa náhle ocitli v ťažkej životnej situácii a potrebujú pomoc v podobe špecializovaného poradenstva. Mnohí z nich sa na Sociálne centrum obracajú aj so žiadosťou o materiálnu pomoc, vďaka ktorej by si vedeli zabezpečiť domácnosť alebo vykryť dočasnú núdzu.

Pre darcov je Sklad solidarity jedinečnou možnosťou ako podporiť cit pre solidaritu a pomoc, a rovnako aj podnietiť zmysel pre ekológiu a recykláciu. Veď ešte zachovalé, funkčné potreby, ktoré by inak skončili ako nepotrebný tovar, môžu slúžiť ďalším rodinám.

Darca môže bezplatne odovzdať veci a potreby, ktoré musia byť v dobrom technickom stave po telefonickej dohode. Z kapacitných dôvodov je nevyhnutné potreby doniesť do Skladu. Darovať môžu ľudia funkčné elektrospotrebiče, hygienické aj čistiace potreby, kuchynské alebo ďalšie potreby. Obdarovaní si môžu za symbolický manipulačný poplatok prevziať potreby v dňoch pondelok a streda v čase od 8:00 do 11:00 hodine, kedy je Skladu solidarity otvorený verejnosti.