Klub Kahan

Klub alkoholikov hľadajúcich abstinenciu v Prešove

Ide o doplnkovú službu, ktorá existuje pri Resocializačnom stredisku Domov nádeje. Socioterapeutický klub pre abstinujúcich od návykových látok je miestom pre uľahčovanie liečby i šírenie informácii dôležitých pre abstinenciu. Ponúkame emočnú podporu člena klubu v ťažkostiach, racionálne konzultácie problémov a snažíme sa šíriť myšlienky abstinentského spôsobu života.

STRETNUTIA KLUBU KAHAN
každý štvrtok v čase od 16.00 – 18.00 hodiny
v priestoroch Resocializačného strediska Domov nádeje
na Jarkovej ulici 79 v Prešove.