Dom svätej Anny

kombinované služby pre deti a mladých so zdravotným znevýhodnením v Starej Ľubovni

Ide o zariadenie s kombinovanými službami zastrešuje viaceré sociálne, zdravotnícke a doplnkové služby. Ide o miesto, kde sa „nemožné stáva možným“ pre deti a mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením a rodiny so zdravotne znevýhodneným členom. Realizovať
model komplexnej starostlivosti sa nám podarilo aj vďaka programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce prostredníctvom projektu „Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa“, ktorý sme realizovali v rokoch 2012 až 2016.

 

Prečo si vybrať nás?

Našou prácou sa snažíme zvyšovať nezávislosť detí a mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením a skvalitňovať ich život. Snažíme sa ich integrovať do majoritnej spoločnosti a vytvárať funkčnú sieť služieb na podporu sebarealizácie ľudí  so zdravotným znevýhodnením a ich rodín. Vďaka Špeciálnej základnej škole sv. Anny, ktorá sídli v našich priestoroch, prepájame sociálnu rehabilitáciu a rozvoj pracovných zručností s edukačným procesom. Práve deti s kombinovaným znevýhodnením si vyžadujú komplexnú špeciálnu starostlivosť, ktorú sa u nás snažíme vytvárať.

Naše registrované služby a ďalšie činnosti:

Domov sociálnych služieb
Ide o ambulantnú sociálnu službu, ktorá poskytuje služby fyzickej osobe, ktorá dochádza, je sprevádzaná alebo dopravená do miesta poskytovania služby na 4 alebo nad 8 hodín denne.

Viac informácii
Rehabilitačné stredisko
Ide o ambulantnú sociálnu službu, prostredníctvom ktorej zlepšujeme schopnosti klientov pri zvládaní bežných denných aktivít. Zlepšovanie schopností napomáhajú rôzne činnosti. Veľmi obľúbená je hydroterapia, bazálna stimulácia a používanie mobilizačných techník.

Viac informácii
Služba včasnej intervencie
Ide o ambulantnú a terénnu službu, ktorej veľkým prínosom je súčinnosť oboch foriem. Poskytovanie služieb v rodinnom prostredí má viacero výhod: dieťa v prirodzenom prostredí sa dokáže lepšie koncentrovať, rodina nemusí s dieťaťom cestovať, a zároveň môže byť usmerňovaná a vidí ako s dieťaťom pracovať. V ambulantnej forme v našom zariadení má dieťa nastavený určitý režim a vďaka intenzívnej spolupráci sú dosahované dobré výsledky.

Viac informácii