Aktuality

Čo máme nové?

Sestra ADOS

pridal: charita | dátum: 2. apríla 2019 | kategória: Pracovné ponuky

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu sestra ADOS – 1 osoba

Náplň a miesto práce, právomoci a zodpovednosti:

 • poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti pacientom v domácom prostredí
 • zodpovednosť za ošetrovateľskú starostlivosť a vedenie predpísanej zdravotnej dokumentácie v písomnej forme.

Druh pracovného pomeru: na pracovný pomer na dobu určitú (počas MD),

Termín nástupu: 01.05.2019

Základná zložka mzdy (brutto): 728€ / 8 hodín denne plus odmeny podľa interného predpisu z preplatených bodov zdravotnými poisťovňami

Podmienky pracovného zaradenia:

 • ukončené úplné stredné odborné vzdelanie na SZŠ, podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004,
 • alebo ukončené vyššie odborné vzdelania v odbore diplomovaná všeobecná sestra,
 • alebo ukončené bakalárske štúdium v odbore ošetrovateľstvo,
 • vítané ukončené magisterské štúdium (resp. študuje) v odbore ošetrovateľstvo,
 • vítané ukončené špecializačné štúdium (resp. študuje) v špecializácii komunitné ošetrovateľstvo,
 • odborná prax v zdravotníctve minimálne 5 rokov,
 • počítačové znalosti – medicínsky software, email, internet,
 • vodičský preukaz sk. B – aktívny vodič s praxou,
 • morálna a právna bezúhonnosť,
 • ak sa rozhodnete reagovať na pracovnú ponuku, pripojte pre zamestnávateľa písomný súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov:

Ďalšie podmienky:

schopnosť pracovať v tíme, aktívny prístup k práci, empatia, komunikatívnosť, pravdovravnosť, spoľahlivosť a spravodlivosť v konaní voči ľuďom.

Výhody:

 • náročná, ale krásna, zmyslom naplnená práca, dobrý kolektív, príjemné pracovné prostredie,
 • duchovná podpora, podpora odborného vzdelávania, pohyblivá pracovná doba.

 

Prihlášky so žiadosťou, motivačným listom, profesným životopisom zasielajte na adresu: gkcharita@gkcharita-po.sk, resp. Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov, obálku označte „VÝBEROVÉ KONANIE ADOS Prešov“ najneskôr do 24.4.2019 (rozhodujúci je dátum podania na pošte). Presný dátum bude vybraným uchádzačom oznámený.