Aktuality

Čo máme nové?

Predaj mesačníka Cesta pomohol rodine v ťažkej životnej situácii

pridal: charita | dátum: 30. augusta 2019 | kategória: Mesačník Cesta

Po druhýkrát sme usporiadali v rámci Národného týždňa charity (9. – 15. jún) distribúciu mesačníka Cesta v uliciach mesta Prešov. Do predaja sa zapojili zástupcovia mestského úradu Prešov, Prešovského samosprávneho kraja aj Gréckokatolíckej charity Prešov. Spoločne sa rozdistribuovalo 101 časopis. Výnos v hodnote takmer 350 eur bol venovaný rodine, ktorá prekonáva náročné životné skúšky.

 

Do aktivity predaja mesačníka Cesta pozvala Gréckokatolícka charita Prešov aj Mesto Prešov a Prešovský samosprávny kraj. Zástupcovia inštitúcii spoločne s dlhoročnými predajcami vytvorili dva tímy. Na Pešej zóne spoločne distribuovali mesačník a takýmto spôsobom edukovali verejnosť, ako sa dá pomáhať ľuďom v núdzi s rozumom. V poobedných hodinách niektorí po prvýkrát okúsili náročnosť pouličného predaja aj to, akými spôsobmi sa dá bojovať proti chudobe. Spoločne sa nám spoločne rozdistribuovať 101 mesačníkov. Výnos činil sumu 344,75 eur.

Dlhoroční distributéri mesačníka Cesta sa rozhodli výnos venovať rodine, ktorá sa náhle ocitla v ťažkej životnej situácii. Po tragickej smrti otca ostala matka s 5 synmi. Najstaršiemu synovi krátko po tejto udalosti praskla cieva a ostal v kóme. Zdravotné komplikácie sú ťažkou skúškou pre rodinu. Náročnosť tejto situácie umocňuje aj fakt, že matka za najstarším synom cestuje každý deň vyše 120 kilometrov. Darované financie vo výške 250 eur pomôžu aspoň trocha znížiť náklady na cestovanie do nemocnice.

Okrem tejto rodinky sa organizácia rozhodla darovať 100 eur aj pani Vierke, ktorá sa na  organizáciu obrátila s prosbou o pomoc. Ide o ženu, ktorá aj keď pracovala, po dosiahnutí dôchodkového veku si neužíva zaslúžený dôchodok. Keďže časť života pracovala na Ukrajine, odkiaľ pochádzali jej rodičia, nevyšla jej vysoká dôchodková dávka. V súčasnosti sa jej výrazne zhoršil stav. Časť výnosu sme pani Vierke darovali formou poukážok na nákup potravín.