Aktuality

Čo máme nové?

Pozývame na Deň otvorených dverí v Humennom

pridal: charita | dátum: 18. októbra 2018 | kategória: Dom sv. Júdu Tadeáša

Gréckokatolícka charita Prešov pozýva na Deň otvorených dverí v jej zariadeniach v meste Humenné (Dom sv. Júda Tadeáša – denný stacionár, Sociálne centrum a Sklad solidarity). Uskutoční sa vo štvrtok 25. októbra 2018.

Program sa začne svätou liturgiou o 9:30 h v Saleziánskej kaplnke sv. Jána Bosca v Humennom (Štefánikova 33), po ktorej na prítomných čaká program klientov a hudobný hosť – spevácka rodina Mikuláš Petrašovský a Natália Padová. Program pokračuje v Dome sv. Júdu Tadeáša (Štefánikova 29) prehliadkou, oboznámením s denným režimom, ukážkou našej tvorby a občerstvením.

Dom sv. Júdu Tadeáša je denný stacionár pre dospelých. Ide o ambulantnú sociálnu službu, ktorou sa snažíme vytvárať harmonické a domáce prostredie, v rámci ktorého sa klienti socializujú, stretávajú svojich priateľov a rozvíjajú svoje zručnosti. Usilujeme sa o napĺňanie individuálnych potrieb a vedenie klientov k sebestačnosti

Sociálne centrum Humenné – špecializované sociálne poradenstvo. Ide o ambulantnú a terénnu službu starostlivosti o klienta, ktorá plní úlohu zisťovania príčin zložitých životných situácii klientov a hľadania optimálneho riešenia. Komplexné riešenie aktuálneho problému sa snažíme ponúknuť každému, kto sa obráti na túto službu. Naša pomoc je založená na princípoch bezplatnosti, diskrétnosti a nestrannosti.

Sklad solidarity je doplnková služba ako forma pomoci občanom v núdzi, kde si za symbolický manipulačný poplatok môžu pomôcť doplniť bývanie, šatník, hygienické potreby a pod. drobnými spotrebičmi a inými doplnkami rodiny a jednotlivci v núdzi.