Pobytové sociálne zariadenia

pobytové služby krízovej intervencie v Prešove

Ide o celoročné pobytové služby, ktoré sa nachádzajú v rámci jedného areálu. Odborné a ostatné činnosti vykonávajú pracovníci tímu s patričnou odbornou spôsobilosťou. Poskytované služby sú vzájomne prepojené a doplnené ďalšími, ktoré sú možnosťou ako dočasne pomôcť ľuďom bez prístrešia a v ťažkých životných situáciách. Službami sa snažíme uľahčiť kontakt klientov so sociálnym prostredím a podporiť ich začlenenie do spoločnosti. V rámci ostatných činností sa snažíme u klientov rozvíjať pracovné zručnosti s cieľom ich obnovy a následného lepšieho uplatnenia na trhu práce. Mnohými aktivitami (úprava a čistenie vonkajších plôch, oprava mestského chodníka a pod.) sú klienti nápomocní pre okolie aj mesto Prešov, kde sídlime.

Prečo si vybrať nás?

Viaceré spoločne prepojené a doplnené služby sú možnosťou ako dočasne pomôcť ľuďom bez prístrešia a v ťažkej životnej situácii. V rámci ostatných činností sa snažíme u klientov rozvíjať pracovné návyky s cieľom ich obnovy a následného lepšieho uplatnenia na trhu práce. Mnohými aktivitami (úprava a čistenie vonkajších plôch, oprava mestského chodníka,…) sú klienti nápomocní pre okolie aj mesto Prešov, kde sídlime.

 

Nocľaháreň Effeta

Nízkoprahové zariadenie s celoročnou prevádzkou poskytuje krátkodobé pobyty. Touto službou sa snažíme znižovať počet ľudí prespávajúcich na ulici a iných verejných priestoroch. Rovnako sa snažíme eliminovať riziko zdravotnej ujmy pre ľudí bez domova. Klientom ponúkame možnosť využiť aj iné služby s cieľom riešenia ich nepriaznivej situácie.
[su_button url=“http://gkcharita-po.sk/pobytove-socialne-zariadenia/noclaharen-effeta/“ style=“flat“ background=“#c03647″ size=“3″]Viac informácii[/su_button]

 

Útulok Archa

Ide o celoročnú pobytovú služba poskytujúcu krátkodobý pobyt. Dočasný domov, prístrešie, nevyhnutné úkony sociálnej pomoci a odborné poradenstvo sú služby, ktorými chceme našich klientov podporiť v samostatnosti a sebestačnosti. Našim cieľom je zlepšenie kvality života ľudí bez domova a v núdzi.
[su_button url=“http://gkcharita-po.sk/pobytove-socialne-zariadenia/utulok-archa/“ style=“flat“ background=“#c03647″ size=“3″]Viac informácii[/su_button]

 

NAŠE AKTIVITY A PODUJATIA

 

Kontaktné údaje

Pobytové sociálne zariadenia

Pod Táborom 33/A, 080 01 Prešov

Rudolf Bača – vedúci zariadenia

051 77 23 752, utulok@gkcharita-po.sk