Aktuality

Čo máme nové?

Opatrovateľ/ka

pridal: charita | dátum: 26. februára 2019 | kategória: Pracovné ponuky

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu opatrovateľ/ka – 1 osoba

s miestom výkonu: Dom sv. Anny, Štúrova 5, Stará Ľubovňa

Čo požadujeme:

  • opatrovateľský akreditovaný kurz v rozsahu 220 hodín, alebo stredné zdravotnícke vzdelanie (zdravotnícky asistent, sestra),
  • kompetentnosť v priamej práci s deťmi a dospelými so zdravotným postihnutím, profesionálnosť, samostatnosť, komunikatívnosť, činorodosť a asertívnosť.

Čo ponúkame:

  • predpokladaný nástup 18.03.2019,
  • mzda: 624,- € + pohyblivé zložky v zmysle prémiového poriadku GKCH,
  • práca na plný pracovný úväzok, určitý čas, pracovná doba od 7.30 do 16.00 hod
  • zmysluplnú prácu v cirkevnej organizácii,
  • sociálny a duchovný program.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom a kópiou dosiahnutého vzdelania zasielajte:

emailom: domsvanny@gkcharita-po.sk, alebo na adresu: Dom sv. Anny, Štúrová 5, 02601 Stará Ľubovňa , obálku označte „VÝBEROVÉ KONANIE – DsA“ najneskôr do 28.02.2019.

Presný dátum výberového konania bude pozvaným uchádzačom oznámený.