Aktuality

Čo máme nové?

Novembrové vydanie Cesty na tému „Strata“

pridal: charita | dátum: 5. novembra 2018 | kategória: Mesačník Cesta

Strata v nás evokuje o niečo prísť, niečo zanechať alebo sa možno niečoho (ne)dobrovoľne vzdať. Práve tejto téme sa venuje na svojich stránkach novembrová Cesta.

 

V rozhovore s kazateľom Vojtěchom Kodetom sa pýtame na otázky ako nestratiť Božie požehnanie. Od detí očakávame určité správanie, ale nedávame k nemu návod. Téme straty morálnosti u detí sa venujeme v odbornom článku. Začiatkom 20. storočia šokovala spoločnosť esej Randolpha Bourna o hendikepovaných. Pozrieme sa na to, čo sa v spoločnosti odvtedy zmenilo.

Vďaka drogovej závislosti stratila Anna na niekoľko rokov svojho syna, ktorý sa vďaka Komunite Cenacolo postavil na svoje nohy. Gréckokatolíci zo Slovenska zažili historickú púť v Ríme a prináša pohľad pútnikov. Rubrika Záhrada na tému praskaní kôry a chránení kmeňov ovocných stromoch v zimnom období. Cesta si pripomína 100. výročie vzniku Československej republiky cez chronologické udalosti aj vtedajšie významné osobnosti.

Mesačník Cesta od roku 2002 je oficiálnym periodikom s pouličným charakterom o abstinencii, bezdomovectve a zdravotnom štýle s dôrazom na prevenciu závislostí všetkého druhu. Na stránkach časopisu nájdete rozhovory so zaujímanými osobnosťami odborného, duchovného a spoločenského života, odborné články, duchovné zamyslenia, aktuality z diania charít, katolíckej cirkvi aj svedectvá ľudí, ktorí prešli závislosťou alebo náročnou životnou skúškou. Ročne je vydaných 11 čísel a od januára 2016 má farebný formát. Celoslovenské periodikum distribuujú ľudia bez domova či v núdzi, ktorí si predajom privyrábajú na svoje živobytie. Príspevok na jedno číslo je 1,40 €, z ktorého je polovica venovaná priamo konkrétnemu predajcovi.