Aktuality

Čo máme nové?

Národný týždeň charity aj na tému závislosť a abstinencia

pridal: charita | dátum: 19. júna 2018 | kategória: RS Domov nádeje

Gréckokatolícka charita Prešov (GKCH) si v rámci Národného týždňa charity (10. – 16. júna) pripravila bohatý program. Celoslovenskou iniciatívou Slovenskej katolíckej charity po prvýkrát priblížila široké spektrum charitatívno-sociálnych aktivít a ľudí, ktorí za nimi stoja. Štvrtkový program (14. júna) bol venovaný téme závislosť, liečba, resocializácia a abstinencia.

 

Ako vyzerá odborná terapeutická skupina si mohli skúsiť študenti stredných škôl. Hodinovú simulovanú terapeutickú skupinu viedol odborný terapeut Resocializačného strediska Domov nádeje, kde sa skupina realizovala. Súčasťou skupiny boli aj klienti, ktorí prechádzajú procesom doliečovania. Osobné výpovede, skúsenosti a priebeh terapeutickej skupiny bol dobrou skúsenosťou pre študentov odboru sociálno-výchovný pracovník na Pedagogickej a sociálnej akadémie Prešov. Okrem zaujímavej praktickej časti, terapeutická skupina bola aj vhodnou prevenciou.

Tému resocializácie a abstinencie sme zdôraznili aj odbornou besedou a diskusiou. Prostredníctvom štyroch pohľadov sme priblížili problematiku závislosti. Odborný pohľad a rady vniesli do diskusie PhDr. Vladimír Stanislav, námestník riaditeľa pre psychoterapeutickú starostlivosť Odborného liečebného ústavu psychiatrického Predná Hora a PaedDr. Alexander Palaščák, terapeut Resocializačného strediska Domov nádeje. Z osobných skúsenosti so závislosťou sa podelil Andrej, klient Domova nádeje. Na závislosť z pohľadu matky mohli všetci hostia pozrieť cez osobnú výpoveď herečky Ľuby Blaškovičovej. Besedu príjemne sprevádzala hudobná skupina ANASTASIS, ktorá dokonale prepojila skladby s obsahom jednotlivých výpovedí. Medzi prítomnými a hosťami nechýbali ani úspešní dlhoroční abstinenti.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Program pre mládež 2014 – 2020“, ktorý administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.