Aktuality

Čo máme nové?

Mikulášske prekvapenia pre ľudí bez domova

pridal: charita | dátum: 10. decembra 2019 | kategória: Aktuality

Našich klientov z pobytových sociálnych služieb v Prešove Pod Táborom potešil Mikuláš hneď dvakrát.

Najskôr spevom a sladkou drobnosťou od bohoslovcov z Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. P. P. Gojdiča v Prešove.

V nasledujúci Mikulášsky deň ich čakalo taktiež nejedno prekvapenie. OZ Venuše pod vedením Márie Kurtovej, ktoré pomáha onkologickým pacientkam v Prešove, vyšlo s iniciatívou pripraviť v tento predvianočný čas niečo špeciálne aj pre našich klientov. Tí si mohli pochutnať na výborných koláčoch, ktoré pre nich pripravili ženy z tohto združenia.

Do spolupráce bol prizvaný aj Mestský úrad v Prešove a všetci z Odboru služieb pre občanov sa vyzbierali a doniesli deky pre ľudí bez domova. Okrem toho mesto Prešov oslovilo všetky stacionáre, ktoré má vo svojej pôsobnosti, aby ich klienti vyrobili ozdoby na vianočný stromček. Takto krásne ozdobený stromček bol ďalším darom podarovaným mestom do nášho zariadenia.

V rámci programu sa predstavila spevácka skupina Dúha, ktorá funguje pri Dennom centre na Sekčove. Zaspievali známe koledy, ľudové piesne, ale aj pesničky na želanie. Dary za MsÚ v Prešove doniesli pani Humeníková a pani Zakarovská. Piatkový Mikuláš bol o niečo smutnejší, keďže v tom čase sa už šírila správa o tragickej udalosti v Prešove, ktorá sa hlboko dotkla všetkých zúčastnených.

Ďakujeme bohoslovcom, iniciatívnym ženám z OZ Venuše, mestu Prešov a všetkým, ktorí sa taktiež podieľali na spríjemnení programu našim klientom v čase pred blížiacimi sa sviatkami.